HR Excellence in Science
Datum: 23.07.2021

Kombinace spontánních a uměle vytvořených tůní a kanálů podporuje biodiverzitu uhelných výsypek

Nová studie publikovaná v časopise Journal of Applied Ecology přináší syntézu všech dostupných dat o biodiverzitě sladkovodních stanovišť na středoevropských výsypkách, včetně nově nasbíraných dat o vodních broucích a plošticích z Mostecké pánve.

Obr.: Běžným druhem v tůních na uhelných výsypkách je křepčík obroubený (Cybister lateralimarginatus), který je zařazen v Červeného seznamu ohrožených živočichů (foto: Vojtěch Kolář)

Sladkovodní ekosystémy čelí bezprecedentnímu tlaku člověka, což má velký dopad i na jejich biodiverzitu. Naštěstí si řada sladkovodních druhů našla nečekané útočiště v některých uměle vytvořených stanovištích, jakými jsou i tůně nebo odvodňovací kanály na uhelných výsypkách. Ty jsou obvykle technicky rekultivovány, jen malé procento je ponecháno přírodní obnově. Aby tato sekundární stanoviště skutečně sloužila jako cenná útočiště ubývajících druhů, je nutné podrobně studovat dopady různých způsobů jejich obnovy na biodiverzitu. Takových dat je zatím nedostatek, vesměs jsou rozdrobené v dílčích studiích jednotlivých cílových skupin organismů.

Výzkum Vojtěcha Koláře, Filipa Tichánka a Roberta Tropka ukázal, že obě skupiny hmyzu preferují spontánně vzniklé tůně na nerekultivovaných výsypkách a samovolně zaplavené terénní deprese na jejich rekultivovaných částech. Syntéza všech dostupných dat ukázala, že některé vlastnosti prostředí jsou pro diverzitu sladkovodních stanovišť mnohem důležitější než jejich vznik. Zejména proto, že různé skupiny preferují stanoviště různého původu. Pro maximální podporu biodiverzity by tůně i kanály měly být bez ryb, měly by mít menší velikost, s různorodým substrátem dna, s druhově bohatou a rozsáhlou litorální vegetací, ale v kombinaci s alespoň částečně otevřenou vodní hladinou a s pozvolnými nezastíněnými břehy. Pokud se nám při obnově výsypek podaří vytvořit takováto vodní stanoviště, ideálně s co největším využitím ekologické obnovy, máme naději, že alespoň částečně nahradí přirozená stanoviště zničená těžbou.

Kolář V., Tichánek F., Tropek R. (2021) Evidence-based restoration of freshwater biodiversity after mining: Experience from Central European spoil heaps. Journal of Applied Ecology.  DOI: 10.1111/1365-2664.13956 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.13956 a https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/uhelne-vysypky-jako-utociste-pro-vodni-organismy-jiste.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×