HR Excellence in Science
Datum: 20.08.2021

Vliv člověka na ekosystémy nelze ignorovat, upozorňují vědci v unikátní knize Aplikovaná ekologie

Nelze ignorovat vliv člověka na ekosystémy, jak upozorňují Jan a Jaroslava Frouzovi z Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd ČR v unikátní knize Aplikovaná ekologie, která právě vychází v nakladatelství Karolinum. Na rozdíl od většiny ekologických publikací se kniha zaměřuje na vliv člověka na ekosystémy, zejména pak na vliv zemědělství, lesnictví, rybářství a lovu volně žijících zvířat. Autoři popisují environmentální dopady zvyšování produkce v těchto odvětvích a přináší návrhy, jak lze dosáhnout její udržitelnosti. Podobná publikace dosud na českém trhu chybí, podobně jako i v mezinárodním měřítku, o čemž svědčí skutečnost, že ještě do konce letošního roku vyjde anglický překlad knihy. Publikaci poprvé představí autoři na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 26. až 28. srpna.

„Vliv člověka na ekosystémy je značný. Lidská činnost ovlivnila většinu povrchu planety a nedotčená místa zbyla hlavně v oblastech, jako jsou pouště a polární pustiny, kde je primární produkce malá,“ říká Jan Frouz. „Biomasa všech lidí desetkrát přesahuje biomasu všech divoce žijících zvířat (suchozemských obratlovců) a biomasa domácích a hospodářských zvířat převyšuje biomasu divokých zvířat více než dvacetkrát. Úlovek ryb a dalších organismů v mořích se od 2. světové války zvětšil čtyřikrát, v sladkých vodách dokonce šestkrát, a tak bychom mohli pokračovat,“ říká k růstu produkce a vytěžování ekosystémů Jaroslava Frouzová.

Většina učebnic ekologie se dosud zabývala přirozeným fungováním ekosystémů, které se však dnes omezuje jen na malou část suchozemských území. Chceme-li ale pochopit fungování současného globálního ekosystému, nemůžeme ignorovat vliv člověka. Zemědělství, lesnictví a rybářství hrají v tomto vlivu klíčovou roli. „Pochopení role této lidské činnosti ve fungování naší planety není přitom jen zajímavým akademickým cvičením, bez nadsázky lze říct, že na něm závisí nejen blahobyt, ale i samo přežití lidstva,“ upozorňují autoři.

Kniha si klade čtyři stěžejní cíle. Za prvé popsat hlavní ekologické a biologické principy, na nichž stojí moderní zemědělství, lesnictví a rybářství. Za druhé objasnit, jak jsou tyto principy používány při zvyšování produkce potravin a dalších surovin (dřeva, biopaliv, vláken, stavebních a jiných materiálů). Za třetí se zabývá tím, jak intenzifikace výroby těchto produktů a surovin mění strukturu dotčených ekosystémů. Za čtvrté popisuje postupy, jimiž se současná věda a společnost snaží dosáhnout udržitelnosti zemědělství, lesnictví a rybářství tak, aby byla dlouhodobě zajištěna nejen produkce potravin a dalších materiálů, ale aby se udržely i mimoprodukční služby ekosystémů, na kterých závisí kvalita našeho života (např. dostupnost pitné vody, ochrana před povodněmi a dalšími extrémními výkyvy počasí, možnost rekreace a podobně). 

Primárně se publikace zaměřuje zejména na evropské ekosystémy, poukazuje však také na důsledky konzumní globalizované společnosti. Autoři proto uvádějí řadu příkladů o vlivu produkce na mořské či tropické ekosystémy, které jsou kvůli globalizaci dnešního světa významně ovlivňovány i naším spotřebitelským chováním, tedy i každým nákupem v samoobsluze.

Kniha má sloužit jako úvod do problematiky širší poučené a zainteresované veřejnosti, aniž by vyžadovala znalost souvisejících oborů. Má 448 stran a je doplněna nádhernými ilustracemi Lucie Buchbauerové. Téměř okamžitě byla publikace přeložena do angličtiny a na konci letošního roku vyjde její anglická mutace v nakladatelství Springer Nature.

Představení knihy se uskuteční v rámci agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích u stánku Biologického centra AV ČR ve dnech 26. až 28. srpna. Během těchto tří dnů vždy v 11:00 a ve 13:45 autoři v krátké přednášce seznámí návštěvníky s vybranými environmentálními aspekty zemědělství, lesnictví a rybářství, popsanými v knize. Bude možné si zde knihu koupit, diskutovat s autory, případně si nechat knihu od autorů podepsat.

 

Frouz J, Frouzová J. 2021. Aplikovaná ekologie, Karolinum, Praha, 448pp. ISBN 978-80-246-4577-3

https://karolinum.cz/knihy/frouz-aplikovana-ekologie-25086

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×