HR Excellence in Science
Datum: 14.09.2021

Organická hmota nad zlato - pozvánka na odborný seminář

Laboratoř půdní organické hmoty Ústavu půdní biologie BC AV ČR pořádá odborný seminář "Organická hmota nad zlato", který se uskuteční 14. září 2021 od 10 hodin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Seminář je určený pro zemědělce, členy agrární komory, studenty zemědělských škol a zemědělsky zaměřenou veřejnost.

Anotace: Půda je základním zdrojem obživy lidstva. Pro zachování kvalitní a zdravé půdy, která zajišťuje pravidelný přísun živin plodinám a díky dobré struktuře vhodně hospodaří s vodou, je však zásadní dostatečný obsah organické hmoty. Intenzifikace zemědělství ve smyslu neustálého vytěžování půdy kvůli zajištění dostatečného množství potravin pro narůstající lidskou populaci má však za následek drastické snižování obsahu organické hmoty v půdě.

Tento seminář se zaměřuje na význam organické hmoty v půdě, a to nejen ve vztahu k produkci potravin, analýzu současného stavu obsahu organické hmoty v půdách České republiky a možnosti nápravy tohoto stavu z hlediska přídavků organické hmoty do půdy a potenciální rizika s tím spojená. Závěrem budou doporučeny vhodné postupy vedoucí ke zvyšování obsahu a omezení ztrát kvalitní organické hmoty z půdy a s tím souvisejícímu zlepšování parametrů půdy zásadních pro udržitelnou produkci potravin, mitigaci vlivů globální změny klimatu a zachování zdravé půdy pro další generace.

 

Program:    

10:00 Mgr. Veronika Jílková, Ph. D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) Úvodní slovo o významu organické hmoty v půdě

10:30 Ing. Michaela Smatanová, Ph. D. (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) Hodnocení organické hmoty v půdách České republiky

11:00 RNDr. Dana Elhottová, Ph. D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) Organické hnojení a zdraví zemědělských půd – pohled půdního mikrobiologa

11:30 Ing. Olga Šolcová, DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.) Půdní doplňky jsou nezbytností

12:00 Diskuze a závěrečné slovo

 

REGISTRACE NUTNÁ

Regustrujte se na e-mailu veronika.jilkova@upb.cas.cz.

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×