HR Excellence in Science
Datum: 07.09.2021

O virech a nejen o nich debatovali biochemici v Českých Budějovicích

Od neděle 29. srpna až do prvního školního dne probíhal ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity XXVI. sjezd České společnosti a Slovenské společnosti pro biochemii a molekulární biologii s mezinárodní účastí. Mezinárodní setkání, které se po dlouhé době konalo naživo s mottem „Život je biochemie, biochemie je život“, přivítalo v Českých Budějovicích více než tři sta účastníků z 12 zemí.

Jednotlivé tématické sekce pokrývaly rozmanité obory biochemie. Od strukturní biochemie a glykobiochemie přes epigenetiku, enzymologii až po patobiochemii, klinickou biochemii a biochemii rostlin. Napříč vědeckýcm programem kongresu znělo nejaktuálnější téma posledního období, a tím byly viry. Virům byly věnovány plenární přednášky významných osobností, a to Erika de Clercqa z lovaňské univerzity v Belgii, jednoho z „otců“ účinných antivirotik proti HIV a dalším virům, a Rolfa Hilgenfelda z univerzity v německém Lübecku, průkopníka ve zkoumání koronavirů. Strukturu jednoho z klíčových enzymů historicky prvního koronaviru onemocnění SARS popsal už v roce 2002. Celkem zaznělo šest plenárních přednášek dalších významných osobností, třeba Jiřího Frimla z Institutu přírodních věd a technologie (IST) v rakouském Klosterneuburgu o pokrocích výzkumu v biochemii rostlin nebo Vladimíra Beneše  z Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL) v německém Heidelbergu o moderních metodách funkční genomiky jednotlivých buněk. Tématicky zaměřené sekce byly věnovány i dvěma významným osobnostem české biochemie mezinárodního věhlasu, které nás před časem opustily, a to Marii Stiborové v oboru xenobiochemie a Emilu Palečkovi v oboru bioelektrochemie. Závěr konference přinesl i hojně navštívenou sekci o výuce biochemie a biologické chemie a propojení zajímavých přeshraničních studijních programů. 

Bez mála tři stovky vědeckých pracovníků a studentů z České republiky, z toho téměř šedesát badatelů ze Slovenska a řada dalších účastníků z Německa, Rakouska a Polska a dalších zemí, strávilo tři a půl dne nejen na přednáškách a odbornými debatami, ale sešli se hned na začátku v Jihočeském muzeu a v průběhu kongresu shlédli divadelní představení v Jihočeském divadle. Hostující Dejvické divadlo představilo u příležitosti biochemického kongresu v Českých Budějovicích publiku nejpovolanějšímu „Eleganci molekuly“, hru o veliké odvaze jít do obrovského rizika, hru o okolnostech vedoucích k objevu léku proti HIV. 

Organizátoři sjezdu se také letos na jaře rozhodli jít do rizika a uspořádat sjezd naživo a v anglickém jazyce, to vzhledem k účasti zahraničních biochemiků a molekulárních biologů, ale též vzhledem ke stále rostoucímu počtu zahraničních pracovníků a studentů v českých výzkumných pracovištích a na univerzitách. A to se ukázalo jako krok správným směrem. 

„Letošní sjezd jsme organizovali společně s dalšími partnerskými biochemickými organizacemi z Rakouska a z Německa, a proto jsme získali i grant FEBS 3+meeting, kterým evropská biochemická federace podporuje právě takové spojující akce, jako byla ta naše“, říká předseda České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a ředitel Biologického centra AV ČR, prof. Libor Grubhoffer. 

Foto: Stanislava Kyselová

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×