HR Excellence in Science
Datum: 26.11.2021

Ředitelství a administrativa Biologického centra se přestěhovaly do nově zrekonstruované budovy

Nízkopodlažní budova v jižní části areálu Biologického centra (BC) AV ČR prošla kompletní rekonstrukcí. Z původních skladových hal byly vybudovány kancelářské a prezentační prostory. Do budovy se přestěhovalo ředitelství a Technicko - hospodářská správa BC, je zde situován i audiovizuální sál pro popularizaci vědy. Stavba byla dokončena na konci července 2021, během podzimu budova absolvovala zkušební provoz a nyní se dokončuje kolaudace objektu. Rekonstrukce byla hrazena z dotace Akademie věd ČR a spolufinancována z evropských zdrojů v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Objekt o rozloze 1 400 m2 původně sloužil jako skladové haly při výstavbě komplexu jihočeského biologického centra před čtyřiceti lety, později zde přibyla také provozovna autoservisu. V roce 2020 zahájilo Biologické centrum generální obnovu svých areálů, v rámci níž se hledaly alternativy pro nové umístění Technicko - hospodářské správy. Její přesun byl vyvolán požadavkem na přestavbu původní administrativní budovy pro vědecké účely.

Při celkové rekonstrukci nového administrativního objektu zůstaly zachovány jenom obvodové nosné konstrukce a nosná část střechy. Většina vnitřních stěn a stropů se vybourala, odstranila se okna, dveře a střešní plášť. V objektu se nově vybudovaly veškeré inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, vytápění, vzduchotechnika a veškeré elektrorozvody. Celá budova včetně nového střešního pláště se zateplila, nová okna a vstupní dveře jsou vyrobeny z izolačních trojskel. Vnitřní prostor se vybavil novým podlahovým souvrstvím, včetně izolace proti radonu.

Původní stav skladových hal.

 

Do nové, plně bezbariérové budovy se vstupuje ze severní čelní strany, kde je umístěna trojice vchodů. Zadní, jižní část budovy doplňuje jeden únikový východ. Objekt získal nové uspořádání z větší části pomocí sádrokartonových stěn a podhledů. V centrální části se nacházejí 2 zasedací místnosti a audiovizuální sál pro popularizaci vědy pro menší skupiny návštěvníků, dále sklady, šatny, sociální zařízení a další nutné technické zázemí. Po obvodu objektu je situováno 33 kanceláří s přísunem denního světla.

Úpravy se dočkalo i vnější prostranství, kde vzniklo 26 parkovacích stání, včetně 1 stání pro ZTP, a také kolostav pro bezpečné uložení kol během pracovní doby.

Náklady rekonstrukce si vyžádaly 43 milionů korun, které byly hrazeny z dotace Akademie věd ČR a spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, která poskytla dotaci ve výši více než 14 milionů korun. Na projektovou přípravu akce přispělo Statutární město České Budějovice a Jihočeský kraj.

 

Rekonstrukce v datech a číslech

zastavěná plocha: 1 410,2m2

obestavěný prostor: 7 438,8m3

užitná plocha: 946,7m2

kancelářská plocha: 531,3m2

 

Postup projekčních prací:

 • Zpracování dokumentace pro stavební povolení – 02-06/2020
 • Podání žádosti o stavební povolení – 06/2020
 • Zpracování dokumentace pro provádění stavby – 06-09/2020
 • Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby – 09/2020
 • Získání stavebního povolení – 11/2020

Veřejná zakázka na realizaci stavby:

 • Zahájena - 09/2020
 • Předložení nabídek – 10/2020
 • Vítězná nabídka – firma. Spilka a Říha s.r.o
 • Projektová dokumentace - spol. Systeming CZ - Atelier A4, hlavní architekt projektu Ing. Arch. Richard Homolka
 • Technický dozor investora: Otruba & Partner, s.r.o.
 • Hodnota nabídky – 40,3 mil. Kč vč. DPH, dodatky navýšeno na 43 mil. Kč vč. DPH
 • Získána dotace z OPŽP ve výši 14 148 281 Kč
 • Podpis smlouvy o dílo – 23. 11. 2020
 • Termín dokončení 31.7.2021
 • Zkušební provoz 08-10/2021
 • Kolaudace 11/2021

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×