HR Excellence in Science
Datum: 14.01.2022

Zemřel profesor Josef Rusek, významný český půdní biolog

S hlubokým smutkem oznamujeme, že ve čtvrtek 13. ledna 2022 zemřel ve věku nedožitých 84 let prof. RNDr. Josef Rusek, DrSc., světově uznávaný odborník na chvostoskoky, půdní zoolog a ekolog. Během své vědecké kariéry se intenzivně zabýval studiem taxonomie, biologie i ekologie některých skupin hmyzu, především chvostoskoků. Byl uznávaným odborníkem nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku. Zasloužil se o vybudování samostatného půdně biologického pracoviště v tehdejší Československé akademii věd. Jeho úsilí bylo završeno v roce 1986 vznikem Ústavu půdní biologie, který je nyní součástí Biologického centra Akademie věd ČR.

Vedle zoologie a ekologie půdních živočichů se zabýval studiem půdní mikrostruktury, úlohou půdních živočichů v tvorbě humusu a v půdotvorných procesech, inicioval studium sukcesních procesů v půdním prostředí. Úzké vazby mezi rostlinnými společenstvy a společenstvy půdních živočichů v alpínské zóně Vysokých Tater ho zaujaly již za dob jeho studií na konci padesátých let minulého století. Jeho výsledky poukázaly na závažné změny v horských ekosystémech ovlivněných kyselými srážkami a globálními změnami klimatu. Vědeckou kariéru zahájil v Entomologickém ústavu ČSAV, po přechodu do Českých Budějovic začal naplno rozvíjet půdně biologická studia v rámci tehdejšího Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Soustředil kolem sebe tým mladých odborníků z různých oborů půdní biologie a vytvořil podmínky pro komplexní studium biologie a ekologie půd.

Jako vysokoškolský pedagog působil na univerzitách v Olomouci, Brně, Českých Budějovicích a ve Vídni. Jako hostující profesor přednášel na univerzitách v Evropě a Kanadě. Je autorem popisů více než 160 nových druhů, 32 rodů a jedné čeledi půdních živočichů, převážně chvostoskoků z celého světa. Byl členem řady vědeckých společností a komisí, členem redakční rady mnoha časopisů, působil v hlavním výboru České zoologické společnosti, byl zakladatelem a předsedou její Půdně zoologické sekce.

Josef Rusek patří do generace významných českých zoologů, byl předním půdním biologem, který se zasloužil o rozvoj půdně biologických věd u nás i v zahraničí.

Na snímku prof. Josef Rusek na jedné z jeho posledních návštěv jeho mateřského ústavu v zahradě Biologického centra AV ČR v ulici Na Sádkách v Českých Budějovicích.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×