HR Excellence in Science
Datum: 19.05.2022

Tereza Maxerová získala cenu Učené společnosti

Studentka gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích Tereza Maxerová dostala Cenu Učené společnosti v kategorii středoškolský student. Zaujala svou studií "Vliv obnovy tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstvo vodních brouků", kterou vypracovala pod vedením entomologa Vojtěcha Koláře z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Tereza přes čtyři roky sledovala změny společenstev vodních brouků v nově obnovených tůních u Vrbenských rybníků v Českých Budějovicích. Cílem bylo zjistit, jak obnova tůní ovlivnila druhové složení vodních brouků, a zda přispěla k větší druhové rozmanitosti. Výsledky ukázaly, že první rok po zásahu došlo k výraznému snížení počtu druhů, jejichž počet ale v následujících letech opět vzrostl a dokonce překonal rozmanitost společenstva před zásahem. Některé druhy však vymizely úplně. Pro podpoření lokální biodiverzity je proto důležité vytvořit mozaiku různě starých tůní a postupně je obnovovat. Výsledky studie Terezy Maxerové mohou být využity při navrhování dalšího managementu nejen na této lokalitě.

Jedinečnost studie potvrzuje i fakt, že práce zvítězila v celostátním kole 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti v kategorii „Ochrana a tvorba životního prostředí“.

Rovněž vedoucí práce, Vojtěch Kolář, byl oceněn děkovným listem předsednictva Českého svazu vědeckotechnických společností jako výraz poděkování za významnou práci věnovanou odborné přípravě Terezy Maxerové na účast v soutěži SOČ.

 

Gratulujeme oběma k dosaženým úspěchům!

Tereza Maxerová představuje svou práci ve videu:

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×