HR Excellence in Science
Datum: 26.05.2022

Změna klimatu omezuje klíčové interakce v přírodě: jak se tomu bránit?

V článku Pardikes et al. 2022 právě publikovaném ve špičkovém časopise Global Change Biology jsme se zabývali výzkumem, jak změny klimatu ovlivňují interakce ve společenstvu octomilek a jejich parazitoidů.

Popis obrázku: Parazitická vosička (Leptopilina sp.), napadá larvu octomilky (Drosophila sp.). Kresba Chia-Hua Lue.

Změna klimatu přináší velké změny v načasování událostí v přírodě. Rostliny kvetou dříve a hmyzí škůdci se též objevují dříve a během sezóny stihnou více generací. Zvýšená teplota navíc zrychluje vývoj a tím zkracuje časové okno, ve kterém mohou probíhat klíčové interakce. Například rychlé odkvetení zvyšuje riziko neúspěšného opylení a nedostatku potravy pro opylovače. Stejně tak hrozí, že přirození nepřátelé škůdců hmyzu se netrefí do zkráceného vývoje svých hostitelů a nedokážou škůdce účinně držet na uzdě. Posledně jmenovaným problémem jsme se zabývali v článku Pardikes et al. 2022 právě publikovaném ve špičkovém časopise Global Change Biology. Na modelovém společenstvu octomilek a jejich parazitoidů jsme zjišťovali, které interakce ve společenstvu by mohly problém se zkráceným oknem pro parazitaci zmírnit. Zvýšená konkurence sice prodlužuje vývoj a tím zvětšuje časové okno pro parazitaci, ale zároveň vede k slabším hostitelům, na kterých se parazitoidi nedokáží plně vyvinout. Zato přítomnost alternativního hostitele zvětšuje okno příhodné pro parazitaci a tím zvyšuje schopnost parazitoidů kontrolovat populace svých hostitelů. Těchto výsledků jsme dosáhli kombinací laboratorních experimentů a matematického modelu umožňujícího dlouhodobou předpověď. Náš základní výzkum tedy otevírá důležité téma a připravuje metodickou půdu pro aplikovaný výzkum na konkrétních škůdcích. Ukazujeme, že ochrana rozmanitosti je zásadní pro udržení klíčových interakcí v přírodě.

Pardikes NA, Revilla T, Lue CH, Thierry M, Souto‐Vilarós D, Hrcek J (2022) Effects of phenological mismatch under warming are modified by community context. Global Change Biology.

DOI: 10.1111/gcb.16195

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×