HR Excellence in Science
Datum: 02.09.2022

Vědci našli v CHKO Latorica 30 druhů bezobratlých živočichů nových pro celé Slovensko

Pracovníci Biologického centra významně přispěli k poznání nejvýchodnějšího koutu Slovenska. Spolu se slovenskými kolegy zmapovali tři tisíce druhů suchozemských a vodních bezobratlých živočichů v Chráněné krajinné oblasti Latorica. Třicet druhů živočichů doložili pro celé Slovensko zcela poprvé. Tato unikátní studie přináší ucelený přehled o tamní fauně, včetně řady vzácných druhů, a stává se tak důležitým nástrojem pro další ochranářskou praxi v lokalitě.

Výsledkem společného úsilí pracovníků Biologického centra AV ČR a Univerzity P. J. Šafárika v Košicích je knižní publikace věnovaná vybraným skupinám terestrických a vodních bezobratlých v Chráněné krajinné oblasti Latorica. Výzkumné aktivity v této nejvýchodnější chráněné krajinné oblasti Slovenska, iniciované z velké části pracovníky Ústavu půdní biologie a podpořené v letech 2008-2011 mobilitními projekty AV ČR, podnítili ke společnému úsilí celkem 30 výzkumných pracovníků a specialistů z ČR a SR, kteří zpracovali nashromážděné údaje do 15 kapitol, jenž tvoří základ právě publikované monografie.

Kniha, která nyní vychází s vročením 2021, má 411 stran a shrnuje údaje o bezmála 3000 druzích z 16 skupin převážně suchozemských bezobratlých živočichů, z toho 30 druhů je doloženo poprvé pro celé Slovensko. Jako taková představuje jeden z mála takto ucelených přehledů svého druhu. Vedle faunistických informací o řadě ochranářsky významných druzích hodnotí tamní faunu a stává se tak nejen cennou faunisticko-cenologickou studií, ale i důležitým nástrojem pro další ochranářskou praxi v této unikátní nejníže položené oblasti východního Slovenska a v k ní přiléhajících regionech.

Publikace byla vydána se spolupráci se Správou CHKO Latorica a vyšla v anglickém jazyce, čímž bude jistě přínosem i pro přeshraniční rozvoj výzkumných aktivit v daném regionu.    

 

Panigaj, Ľ., Tajovský, K., Mock, A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. SNC Banská Bystrica and Administration of the Latorica PLA Trebišov, 2021, 411 stran.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×