HR Excellence in Science
Datum: 20.10.2022

Hydrobiologové vydali nové metodiky pro monitorování ryb v jezerech a pro regulační odlov

Pracovníci Hydrobiologického ústavu BC AV ČR vydali v říjnu dvě nové metodiky týkající se rybích obsádek v jezerech a nádržích. Obě práce jsou dostupné on-line.

 

Metodika monitorování rybí obsádky v nádržích a jezerech

Kniha obsahuje přehled a popis metod pro sledování kvalitativního a kvantitativního složení rybí obsádky jezer a nádrží.

Poskytuje důkladný popis terénní práce a primárního zpracování shromážděných informací. Jsou připojeny i šablony protokolů, které doprovázejí každý odebraný vzorek. Pro základní monitorování v rámci Rámcové směrnice EU o vodách (2000/60/EC) je popsáno použití tenatových sítí, hydroakustiky, zátahových sítí, vzorkování sumce velkého pomocí šňůr a elektrolovu pro monitorování ekologické kvality nebo potenciálu jezer a nádrží.

Tištěná verze metodiky je k dispozici na vyžádání v Hydrobiolgickém ústavu BC AV ČR, v. v. i.

 

 

Kubečka, J., Balk H., Blabolil, P., Frouzová, J., Kolařík, T., Kratochvíl, M., Muška, M., Prchalová, M., Říha, M., Sajdlová, Z., Soukalová, K., Souza, A., Tušer, M., Vejřík, L., Vejříková I.,2022. Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes. Biology Centre CAS. ISBN 978-80-86668-95-6. 110 pp.

 

Metodika regulačních odlovů nežádoucích druhů ryb v přehradních nádržích a jezerech

Publikace obsahuje přehled a popis použití a konstrukce metod využívaných k biomanipulačním odlovům nežádoucích druhů ryb na přehradních nádržích. Jsou popsány terénní postupy manipulace s jednotlivými zařízeními, je uvedeno veškeré další vybavení potřebné k odlovům a jsou rovněž vyčísleny přibližné náklady na ulovení kilogramu nežádoucích druhů ryb jednotlivými metodami. Publikace rovněž shrnuje výhody a nevýhody použití jednotlivých rybolovných technik.

Tištěná verze metodiky je k dispozici na vyžádání v Hydrobiolgickém ústavu BC AV ČR, v. v. i.

 

 

 

 

Jůza, T., Kubečka, J., Blabolil, P., Holubová, M., Kolařík, M., Tušer, M., Peterka J., 2022 Metodika regulačních odlovů nežádoucích druhů ryb v přehradních nádržích a jezerech. Methodology of regulatory catches of undesirable fish lakes and reservoirs.  Biologické Centrum AV ČR.  ISBN 978-80-86668-98-7. 52pp.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×