HR Excellence in Science
Datum: 31.10.2023

Gerrit Angst obdržel prémii Lumina quaeruntur. Díky ní založí vlastní výzkumný tým

Půdní biolog Gerrit Angst z Biologického centra AV ČR převzal v pondělí 30. října z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prestižní prémii Lumina quaeruntur. Tento velkorysý grant pro perspektivní mladé výzkumníky mu umožní založit vlastní vědeckou skupinu, která se zaměří na půdní biochemii. Podle Gerrita Angsta je totiž půda ústředním prvkem v boji proti změně klimatu a její význam dosud není plně doceněn.

Gerrit Angst je půdní biolog původem z Německa. V Biologickém centrum AV ČR v Českých Budějovicích má v plánu založit vědeckou skupinu Půdní biochemie pracující na pomezí půdní biologie a chemie. Studium dynamiky půdní organické hmoty včetně vlivu půdní fauny totiž představuje jednu z klíčových otázek současného ekologického výzkumu. Zásadní význam má pro adaptaci společnosti na klimatickou změnu nebo pro zachování úrodnosti půd.

„Půda je ústředním prvkem v boji proti změně klimatu, protože může ukládat obrovské množství uhlíku, a to nejen v ornici, ale i v podloží. Přesto jsou funkce půdy a její význam ještě stále nedostatečně oceňovány,“ zdůrazňuje Gerrit Angst.

Ve svém výzkumu se soustředí na roli žížal a další půdní fauny v procesu stabilizace půdní hmoty a ukládání uhlíku. „Půdní fauna totiž řídí zapracování organické hmoty do půdy, a tím ovlivňuje jak množství, tak kvalitu organických substrátů dostupných pro mikroorganismy,“ vysvětluje vědec, který se svým týmem bude pracovat jak na analýzách a experimentech v laboratorních podmínkách, tak přímo v terénu. „Zkoumat budeme půdu v různých zemích Evropy, kromě Česka například v Německu a Švýcarsku,“ předesílá své plány.

Gerrit Angst vystudoval geografii, pedologii a územní plánování na Univerzitě v Bonnu. Doktorát získal na Technické univerzitě v Mnichově. Působil na Univerzitě v Lipsku, ale zkušenost má i z postdoktorandského pobytu v Biologickém centru AV ČR.

Gerrit Angst přebírá prémii z rukou předsedkyně Akademie věd ČR, Evy Zažímalové, za přítomnosti ředitele Biologického centra AV ČR, Libora Grubhoffera. Foto: AV ČR

Prémie Lumina quaeruntur cílí na perspektivní vědce a vědkyně mladší a střední generace. Program s podporou až čtyři miliony korun za kalendářní rok na dobu maximálně pěti let jim umožní založit vlastní vědecký tým.

„Tito mladí vědci a vědkyně s obrovským zápalem pro svůj obor jsou budoucností Akademie věd a celé české vědy. Jsem ráda, že je můžeme v jejich rozletu podporovat i proto, že finanční podpora na úrovni státu pro udržení mladých vědců – anebo pro jejich návrat ze zahraničí – opravdu není příliš výrazná,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Ocenění Lumina quaeruntur letos obdrželo 5 badatelů. Poprvé bylo uděleno v roce 2018, dosud jej obdrželo celkem 31 vědců a vědkyň.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×