HR Excellence in Science
Datum: 06.11.2023

Aplikovaný výzkum zná své vítěze. Jsou mezi nimi i vědci z Biologického centra AV ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) na začátku listopadu ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. V kategorii GOVERNANCE zvítězil výzkum o vlivu technického zasněžování na přírodu v Krkonošském národním parku, na němž spolupracovali vědci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Biologického centra AV ČR.

Tento rozsáhlý výzkum je unikátní už tím, že do takové šíře a hloubky dosud nebyl proveden nikde jinde na světě. Vědecký tým zjišťoval, jaký vliv má výroba a aplikace technického sněhu na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Vědci sledovali jednak vodní ekosystémy, např. řeky a potoky, z nichž je čerpána voda pro výrobu sněhu, tak i suchozemské ekosystémy, tedy horské louky využívané k lyžování, přičemž se soustředili jak na půdní organismy, tak i na nadzemní složku – vegetaci a bezobratlé živočichy na půdním povrchu.

 

 

"Podařilo se nám prokázat to, že při nadměrném čerpání vody z vodního toku, zejména z menších vodních toků, může dojít k tomu, že se tok úplně ztratí, tím pádem může dno úplně vymrzat, což se negativně projeví na oživení vodního toku. Je proto důležité stanovit takové limity odběru vody, aby k tomuto problému nedocházelo a ekosystém nebyl tímto způsobem ohrožen," říká Michal Straka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Samotné zasněžování však prospívá horským loukám. "Zdá se, že umělé zasněžování přispívá k lepším vlhkostním poměrům na stanovištích, což znamená zachovávání stavu, který kdysi byl v daleko větší míře typický pro tyto horské ekosystémy," říká Karel Tajovský z Biologického centra AV ČR.

 

Vítězný tým kategorie Governance při předávání cen. Credit: TAČR

Výsledky výzkumu posloužily jako podklad pro přípravu strategického a koncepčního dokumentu: Zásady péče Krkonošského národního parku v souladu s ustanovením novely zákona č. 114/1992 Sb. a dalších vnitřních rámcových dokumentů Správy KRNAP. Samotný dokument „Zásady péče“ díky výsledkům projektu tak doznal řadu dílčích úprav. Mezi výstupy projektu patří Metodický pokyn pro postup při vyhodnocování vlivu výroby technického sněhu a jeho používání na biologické složky životního prostředí ve zvláště chráněných územích, který může sloužit jako podkladový materiál pro vodoprávní úřady při rozhodování o povolení s nakládáním povrchových vod a odpadních vod dle vodního zákona.

Projekt byl podpořen z projektu BETA2 Technologické agentury ČR.

Více o cenách TAČR na Aplikovaný výzkum zná své vítěze. Den TA ČR 2023 ukázal, že věda není sci-fi a posouvá hranice naší společnosti.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×