HR Excellence in Science
Datum: 04.03.2024

K výstavbě solární elektrárny u přírodní rezervace Hlubocké obory na Českobudějovicku mají výhrady ekologové i vědci

Několik institucí a spolků má připomínky k chystané výstavbě obří solární elektrárny u přírodní rezervace Hlubocké obory na Českobudějovicku. Podle závěru jihočeského krajského úřadu může mít stavba vliv na životní prostředí. Investor tak bude muset vypracovat podrobnou dokumentaci EIA. Obec Olešník, která by měla mít téměř 88 tisíc solárních panelů na svém katastru, stavbu od počátku odmítá.

„Zábor padesáti hektarů zemědělské půdy a vlastně zničení přírody, to je pro nás nepřijatelné,“ říká starosta obce Olešník Milan Kotýnek.

Zastupitelé obce už koncem ledna jednomyslně záměr na výstavbu solární elektrárny odmítli. Teď budou čekat, jakou dokumentaci EIA investor vypracuje. „Toho prvotního, co jsme potřebovali, jsme svým způsobem dosáhli, takže budeme čekat, jak se zachovají investoři i ostatní,“ dodává Milan Kotýnek.

Ve zjišťovacím řízení se proti záměru vyslovil například spolek Jihočeské matky, dále ekologické Sdružení Calla nebo entomologický ústav Biologického centra Akademie věd.

Podle entomologa Petra Kozla by umístění více než 87 tisíc fotovoltaických panelů mohlo v daném místě způsobit akumulaci tepla, a zhoršit tak mikroklima. „V blízkosti té plánované elektrárny se nachází na okraji lesů listnaté stromy, hlavně duby, které by mohly být ohroženy. Zvýšení tepla by mohlo mít za následek jejich usychání a odumírání,“ uvádí.

Právě listnaté stromy jsou domovem vzácných druhů brouků. Vědci proto požadují podrobnější a důkladnější průzkum celé lokality. „Doposud proběhl jen jeden monitoring, tuším, že to bylo loni na podzim, což podle mě z entomologického hlediska není úplně dostačující. Bylo by vhodné doplnit monitoring minimálně o jednu sezonu,“ myslí si Petr Kozel.

Investorem je firma Hypersun CB. Jeden z jednatelů Michal Fajtl se k záměru odmítl vyjádřit a odkázal na dokumentaci vydanou krajským úřadem. V ní je například argument, že nová elektrárna by navázala na solární panely, které už v těsné blízkosti stojí od roku 2010.

Dokumentace například uvádí: „Nová fotovoltaická elektrárna je umístěna na pozemku tak, že je v těsném sousedství původní solární elektrárny Stará obora. Navazuje na liniovou stavbu dálkového teplovodu a bezprostředně se dotýká linie stávající silnice II/105. Jde tedy o umístění v bezprostřední blízkosti již stávající technické infrastruktury.“

Investor chce také v areálu umístit bateriové úložiště o rozměrech 100x30 metrů. Firma v oznámení už dříve uvedla, že reaguje na cíl České republiky zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů a solární elektrárna bude k životnímu prostředí maximálně šetrná. Podle původního plánu měla stavba začít v příštím roce.

Zdroj: https://budejovice.rozhlas.cz/k-vystavbe-solarni-elektrarny-u-prirodni-rezervace-hlubocke-obory-na-9185218

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×