HR Excellence in Science
Datum: 08.05.2024

Projekt Jedna příroda sklízí úspěch i díky dokumentárnímu filmu

Český projekt Jedna příroda byl označen za jeden z deseti nejlepších LIFE projektů za rok 2023 z celé Evropské unie. A to nejen díky úspěšnému plnění nastavených cílů, které přispívají k ochraně přírody a krajiny, ale také díky takovým výstupům oslovujícím širokou veřejnost, jako je dokumentární film Hodnoty přírody (The Values of Nature).

Dokument Hodnoty přírody režiséra Michala Gálika získal prestižní cenu Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství na filmovém festivalu Agrofilm. Na příkladu české krajiny vizuálně přívětivou formou vysvětluje, jaké přínosy čili ekosystémové služby nám lidem příroda poskytuje, a proč je důležité o nich v ochraně přírody i při rozhodování o využití krajiny vědět.

 

 

Projekt Jedna příroda (akronym LIFE-IP: N2K Revisited, reg. č. LIFE17 IPE/CZ/000005.) byl kladně hodnocen i za efektivní a inovativní managementová opatření, osvětu, školení zaměstnanců orgánů ochrany přírody a stanovení priorit v ochraně přírody. CINEA (Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí) zařazením Jedné přírody do desítky nejlepších unijních projektů ocenila práci na ochraně našich nejcennějších přírodních stanovišť, živočichů a rostlin.

 „Myslím, že Česká republika může být hrdá na to, že se projekt Jedna příroda umístil mezi nejlepšími evropskými projekty v oblasti ochrany životního prostředí a to tím spíš, že v r. 2023 byla konkurence v rámci programu LIFE skutečně vysoká. Věřím, že v rámci dalšího pokračování projektu díky efektivnějšímu plánování péče, využití výzkumu v praxi i díky dobré spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích přispějeme ke zlepšení potřebné péče a především zachování cenných lokalit ve prospěch přírody a lidí,“ komentuje úspěch ministr životního prostředí Petr Hladík

Unijní program LIFE je finančním nástrojem EU pro životní prostředí a klima. Jedním z jeho cílů je přispět k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti. Přispívá k řešení degradace ekosystémů, mimo jiné prostřednictvím podpory provádění a řízení soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000.

Projekt Jedna příroda, jehož hlavním koordinujícím partnerem je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa, za pět let své existence zatím svou činností úspěšně přispívá k zachování biodiverzity a podpoře ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×