HR Excellence in Science

Virologie a antivirová terapie

→   https://www.sav21bc.cz/vat/   ←

Virologie je jednou ze základních biologických disciplín, jejíž význam dlouhodobě narůstá. Neustále se objevují nové viry, které jsou významné nejen z hlediska medicínského, ale i veterinárního a zemědělského. Z nedávné doby lze zmínit epidemie horečky Ebola, onemocnění způsobené virem Zika, SARS či aktuálně COVID-19. Emergence nových virů a změny v chování klasických virových patogenů jsou potencovány probíhající globalizací a klimatickou změnou. Výzkum virů a virových nákaz je však v České republice realizován jen na několika málo pracovištích a má tedy značně fragmentární charakter, i když jednotlivé týmy dosáhly pozoruhodných úspěchů a jsou viditelné i v celosvětovém měřítku. Cílem programu je tak podporovat stávající virologický výzkum a směrovat jej k aktuálním výzvám. Stejný důraz by měl být kladen na integraci stávajících virologických týmů za účelem synergie a podpory spolupráce, sdílení materiálu a metodického a technologického zázemí jednotlivých zúčastněných pracovišť. V neposlední řadě chceme posílit možnosti efektivního transferu získaných poznatků do praxe.

Předmětem výzkumu programu bude studium virů (lidských, živočišných i rostlinných) a virových nákaz z pohledu strukturní a molekulární virologie, se zvláštním zřetelem na mechanismy replikace virových částic hostitelské buňce. Program bude zaměřen i na studium patogeneze virových infekcí včetně imunitní a imunopatologické odpovědi hostitele s využitím animálních modelů. Součástí programu bude i problematika hledání nových přístupů pro prevenci a terapii virových nákaz vycházející z nejmodernějších přístupů vakcinologie a medicinální chemie. Pozornost bude věnována též vývoji nových biočipových technologií pro rychlou diagnostiku virových nákaz. V tomto ohledu lze spatřovat široký aplikační potenciál programu v oblasti vývoje a testování nových diagnostických přístupů, vakcín, imunoterapeutik a antivirotik. 

Koordinátor programu je doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×