HR Excellence in Science

Záchrana a obnova krajiny

→   https://www.sav21bc.cz/zok/   ←

Krajina je pod narůstajícím antropogenním tlakem, který významným způsobem ovlivňuje její fungování. Na ekonomickém fóru v Davosu byl prezentován The Global Risks Report 2019, který identifikuje hlavní hrozby stojící před naší společností, z nichž 8 je označeno jako hrozby vážné a pravděpodobné, z těchto osmi je šest takových, které úzce souvisí se ztrátou schopnosti krajiny poskytovat ekosystémové služby. Navrhovaný projekt se snaží pochopit environmentální souvztažnosti antropogenního působení člověka na krajinu, snaží se nacházet způsoby užívání krajiny, které budou dlouhodobě udržitelné a zároveň rozvíjet postupy, jak obnovit poškozenou krajinu.  

Celá krajina a jednotlivé její komponenty, půda, voda,  atmosféra, biodiversity, ekosystémy, jsou pod narůstajícím antropogenním tlakem, který významným způsobem ovlivňuje jejich fungování. Přitom krajina nám kromě zemědělské a  lesní produkce poskytuje celou řadu dalších ekosystémových služeb, na nichž je závislý blahobyt naší společnosti. Constanza a kol (1997) spočítali, že ekonomická hodnota ekosystémových služeb významně převyšuje HDP všech zemí světa. Na ekonomickém fóru v Davosu byl prezentován  The Global Risks Report 2019, který identifikuje hlavní hrozby stojící před naší společností, z nichž 8 je označeno jako hrozby vážné a pravděpodobné, z těchto osmi je šest takových, které úzce souvisí se ztrátou schopnosti krajiny poskytovat ekosystémové služby.  Tento úbytek ekosystémových služeb poskytovaných jednotlivými ekosystémy a celou krajinou je ještě více patrný s postupující klimatickou změnou. Bohužel spíše než ochrana a obnova funkcí krajiny, která by přinášela ekonomické, dlouhodobé a komplexní řešení, se neustále sahá spíše po technických end of pipe řešeních, které přinášejí částečné řešení dílčích problémů, ale zpravidla vytváří další.  Jedním z důvodů tohoto stavu je i nedostatečné pochopení přírodních procesů umožňujících krajinu správně užívat a chránit cenné přírodní procesy, které jsou základem ekosystémových služeb, a případně obnovovat poškozené a degradované ekosystémy.

Předmětem programu je identifikovat možné budoucí hrozby pro fungování naší krajiny, které by se mohly projevit v zhoršení kvality poskytovaných ekosystémových služeb.  Následně se zabýváme rozvojem udržitelných způsobů užívání krajiny a konečně pak rozvojem metod použitelných pro obnovu poškozené krajiny. Tento soubor témat přináší ucelený komplexní soubor řešení nejpalčivějších problémů naší současné krajiny a může přispět k dlouhodobému zajišťování ekosystémových služeb nezbytných pro fungování lidské společnosti.

 

Koordinátor programu je prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

 

Tematické bloky

  1. Co se děje s naší krajinou
  2. Jak správně užívat naší krajinu
  3. Jak obnovit poškozenou krajinu

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×