HR Excellence in Science

JCTT

Název projektu: Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií
Zkratka projektu: JCTT
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0214
Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 3 Komercializace a popularizace VaV
Oblast podpory: 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
Výzva: 3.3
Doba trvání projektu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2015 (36 měsíců)
Realizátor projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Partner projektu: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Celkový rozpočet projektu: 56 496 832,00 Kč
Rozpočet připadající na BC: 26 760 776,00 Kč

Hlavním cílem projektu bylo:

a) ustanovení a zprovoznění CTT resp. KTT-JU a KTT-BC,

b) vymezení základních materiálních, finančních i provozních předpokladů pro efektivní provoz CTT, c) zabezpečení pilotního provozu a eventuelní optimalizace podmínek fungování CTT,

d) a současně podpoření vybraného počtu výsledků výzkumu s potenciálem uplatnění na trhu.

 

Celkovým výstupem projektu je fungující CTT. Základní funkcí CTT je propojování technologické nabídky (VaV kapacity) a podněcování, aktivace a uspokojování technologické poptávky (subjekty aplikační sféry). CTT v konečném důsledku zajišťuje komplexní portfolio služeb od mapování potenciálu pro uplatnění výsledků výzkumu v praxi přes přípravu a realizaci projektových záměrů, akvizici a provádění dlouhodobých smluvních kontraktů a společných projektů s aplikačními partnery. Základní funkce CTT zajišťuje podchycení a praktické uplatnění významných vynálezů učiněných na pracovištích JU, BC a kterýchkoliv dalších regionálně či oborově příbuzných subjektech. Hlavní oborovou oblastí jsou biotechnologie v širokém smyslu slova a přirozenou spádovou oblastí bude Jihočeský kraj a sousední regiony.

 

Nastavení a zefektivnění procesů TT bylo realizováno prostřednictvím založení a zprovoznění Centra pro transfer technologií (CTT) se dvěma ekonomicky a provozně na sobě nezávislými kancelářemi transferu technologií (KTT), jedné jako součást JU (KTT-JU) a druhé jako součást BC (KTT-BC).

Hlavních cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím třech hlavních odborných aktivit:

  • Analýza zkušeností a ustanovení pracovišť CTT
  • Pilotní provoz pracovišť CTT
  • Podpora konkrétních případů transferu technologií

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×