HR Excellence in Science

Využití modelových organismů k řešení zásadních biologických problémů pro inovace

Program 7. Rámcový program
Téma Výzkumný potenciál, REGPOT-2008-1
Akronym MODBIOLIN
Číslo grantové dohody 316304
Financování 7. Rámcový program, specifický program Kapacity
Číslo výzvy FP7-REGPOT-2012-2013-1
Zahájení realizace 01. 10. 2012
Ukončení realizace 30. 9. 2015
Koordinátor Sehnal František, prof. RNDr. CSc.
Kontaktní osoba Ing. Veronika Zázvorková

Výzkum realizovaný na Biologickém centru AV ČR (BC AV ČR) zahrnuje biomedicínský výzkum na modelových organismech a rostlinách ve čtyřech hlavních oblastech: Gene cascades in development regulation, molekulární mechanismy biologických hodin, vzájemné ovlivňování parazitů - arthropod vectors – hostitelů, a využití chmele jako modelu v cílené kultivaci plodin. Čtrnáct týmů, které provádějí tento výzkum, se produktivitou přibližují svým kolegům z vyspělých zemí EU, ale dalšímu nárůstu výstupů BC AV ČR brání nedostatečná výzkumná infrastruktura. Cílem projektu MODBIOLIN bylo zlepšení této infrastruktury.

Projekt MODBIOLIN podpořil výměnu znalostí s excelentními evropskými výzkumníky a institucemi, modernizaci přístrojů, umožnil zaměstnání zkušených vědeckých pracovníků, posílil spolupráci v rámci EU, přispěl k sebehodnocení, ochraně duševního vlastnictví a využití inovačních technologií. Pořízení digitálního luminiscenčního mikroskopu s pomocí projektu MODBIOLIN významně zlepšilo konkurenceschopnost BC AV ČR na poli moderního výzkumu. Devět vynikajících evropských vědců (členové Správního výboru projektu MODBIOLIN) a partnerství se čtyřmi špičkovými vědeckými pracovišti z Francie, Německa a Velké Británie dodalo projektu značné renomé a poskytl ambicím pracovníků BC tolik potřebnou hnací sílu pro další rozvoj. Projekt přináší značný společensko-ekonomický dopad na Jihočeský kraj a posiluje povědomí veřejnosti o roli Evropského Společenství v podpoře výzkumu a o důležitosti výzkumu pro hospodářství a blahobyt Evropské Unie.

Bližší informace o projektu na www.modbiolin.bc.cas.cz.

   

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×