HR Excellence in Science

ATCZ14 - Czech-Austrian Center for Supracellular Medical Research

 

Projekt Czech-Austrian Center for Supracellular Medical Research

Akronym: CAC-SuMeR

Registrační číslo projektu: ATCZ14

Program: INTERREG V-A Rakousko – ČeskáRepublika

Prioritní osa: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl priority programu: 1a Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovací

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí partner projektu:

FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

Projektový partner projektu:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Projektový partner projektu:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Celkový rozpočet projektu:

1 581 850,87 €

Řešitel projektu za BC AV ČR, v.v.i. :

doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Doba realizace:

10/2016 – 9/2019

 

Popis a cíle:

Cílem této přeshraniční spolupráce je vybudování laboratoře lékařské techniky. To umožní nový způsob cíleného výzkumu, jehož záměrem je výroba nosných struktur podobných lidským orgánům v oblasti biotechnologie – se speciálním zaměřením na tkáňové inženýrství – a navíc vytvoření této laboratoře z úzce spolupracujících institucí bude dlouhodobě udržitelné.

Budou vyvinuty - pomocí strukturovacích technik na rakouské straně a nanobiologických i makroskopických analytických technik na české straně - modelové systémy, které umožňují zkoumat biologickou tkáň a její chování. Primárním cílem je zde trojrozměrný modelový systém pro cévy, který dovoluje zkoumat mechanismy tvorby cév, reakci na různé substance (např. cholesterol a glukózu) a jejich stimulaci uvnitř cévy. To umožňuje bližší zkoumání vzniku a vývoje arteriosklerózy až po analýzu látkové výměny přes hematoencefalickou bariéru. Plánujeme sledovat reakce uměle vytvořeného cévního systému, který obsahuje biologické buňky, za různých podmínek a na základě tohoto pozorování vytvořit modelový systém pro tvorbu tzv. „Plaques“ (zúžení cév z důvodu celulárních a biomolekulárních usazenin). Tento model dovolí i studium hematoencefalické bariéry v kontextu transportu patogenních virů jako např.: spouštěče klíšťové encefalitidy.

Na jedné straně poznatky získané generováním cév v oblasti litografického strukturování a na straně druhé biomolekulární analýza v měřítku nanometru umožní Rakousku a ČR podílet se na jedinečné a slibné progresivní technologii v oblasti bio senzoriky, a sice jako lídr v této oblasti. Vytvořené povrchy mohou v budoucnosti nacházet potenciální uplatnění u mnoha molekulárních čidel (např. těhotenské testy, proteinové čipy), stejně jako při výrobě 3D buněčných struktur, které mohou být využity při stimulované buněčné diferenciaci (umělé orgány, individuální výzkum implantátů a protéz).

Dalším důležitým hlediskem je zlepšení pracovních a vzdělávacích podmínek v daném regionu. Ke stanoveným rámcovým podmínkám proto patří perspektiva zahraničního vzdělání a excelentní výzkum, stejně jako opatření usnadňující mobilitu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců/zaměstnankyň, studentů/studentek a výměna jejich znalostí.                       

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×