HR Excellence in Science

ATCZ207 – Regionální podpora genetického výzkumu

 

Projekt Regionální podpora genetického výzkumu

 

Akronym: REGGEN

Registrační číslo projektu: ATCZ207

Program: INTERREG V-A Rakousko - Česká Republika

Prioritní osa: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl priority programu: 1a Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovací

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí partner projektu:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Projektový partner projektu:

Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Biophysik

Celkový rozpočet projektu:

781 448,98 €

Řešitel projektu za BC AV ČR, v. v. i.:

Prof.RNDr.Michal Žurovec, CSc.

Doba realizace:

12/2019 – 11/2022

 Popis a cíle:

Hlavním cílem projektu je zřízení Regionálního genetického centra (REGGEN) s využitím synergií dvou zkušených laboratoří z Biologického centra BC CAS v Českých Budějovicích a z Univerzity Jana Keplera (JKU) v Linci. REGGEN se zaměří především na výzkum vzácných genetických onemocnění. Toto nově vytvořené výzkumné centrum bude kombinovat odborné znalosti obou laboratoří, laboratoře se budou vzájemně doplňovat a získávat nejmodernější vybavení a technologie prostřednictvím účinné koordinace know-how a financování výzkumu. Tato spolupráce umožňuje řešit komplexní výzkumné problémy, které účastníci mohli zvládnout individuálně jen velmi těžko anebo obrovským finančním nasazením.

Mezi zkoumané problémy by měl patřit například rostoucí počet škodlivých změn v genomu mužské zárodečné linie s postupujícím stářím a jejich souvislost se zvýšeným rizikem onemocnění (účinek věku otce) s použitím octomilky drozofily jako modelového organismu. Rovněž by se mělo zkoumat, zda změny ve vybraných evolučně zachovaných signálních drahách, které jsou testovány na octomilce, mohou být také spojeny se zvýšeným rizikem onemocnění u lidí.

Česká partnerská laboratoř má významného strategického partnera v Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích s její Přírodovědeckou a Zdravotně sociální fakultou. Biologické centrum AV ČR se podílí na výuce na obou jmenovaných fakultách, studenti Jihočeské univerzity pracují v jeho laboratořích na magisterských a doktorských projektech. Zapojením studentů se přispěje k vyšší kvalitě jejich vzdělávání i k lepšímu přístupu na trh práce pro mladé výzkumné pracovníky z programové oblasti i mimo ni.

Linecký partner sídlí v Biofyzikálním ústavu na Univerzitě Johanna Keplera a tvoří skupinu "Genetika na úrovni jediné molekuly". Spolu s ním budou do projektu zapojeni i dva strategičtí partneři:
1) Lékařská fakulta JKU v Linci. O projekt se zajímají zejména tři vysokoškolské instituce: Univerzitní institut pro hematologii a vnitřní onkologii, Institut lékařské genetiky a Univerzitní institut pro pediatrii a adolescentní medicínu.
2) Ústav umělé inteligence JKU, který se nachází na fakultě technických a přírodních věd JKU.

Regionální centrum genetiky vybudované v rámci projektu REGGEN bude pokračovat v budování výzkumných sítí a spolupráci s významnějšími mezinárodními iniciativami, jako je Mezinárodní konsorcium pro výzkum vzácných onemocnění (IRDiRC) nebo konsorcium pro vzácná onemocnění (RDC).

Frontiers in Physiology and Disease - workshop

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×