HR Excellence in Science

ATCZ52 - Infrastruktura pro metabolomický výzkum a lékařskou chemii

Infrastruktura pro metabolomický výzkum a lékařskou chemii

 

Projekt Infrastruktura pro metabolomický výzkum a lékařskou chemii

Akronym: Metabo-BL

Registrační číslo projektu: ATCZ52

Program: INTERREG V-A Rakousko - Česká Republika

Prioritní osa: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl priority programu: 1a Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovací

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí partner projektu:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Projektový partner projektu:

Johannes Kepler Universität Linz

Celkový rozpočet projektu:

1 253 423,40 €

Řešitel projektu za BC AV ČR, v. v. i.:

RNDr. Petr Šimek, CSc.

Doba realizace:

3/2017 – 2/2020

 

Popis a cíle:

Výzkum metabolismu a metabolického stavu buněk, tkání a organismů, který odpovídá úrovni dnešní vědy, staví na využití "omických" postupů zahrnovaných pod pojem metabolomika. Tato oblast výzkumu vyžaduje vysokou míru odborných znalostí vzhledem k různorodosti struktur metabolitů, komplexitě biologických vzorků a aplikovaných technologií. Regiony Jižní Čechy a Horní Rakousko na jednotlivých pracovištích partnerů disponují významnými odbornými znalostmi v dílčích oblastech metabolického výzkumu, přičemž meziregionální koordinace výzkumných aktivit může vést ke zřetelnému zvýšení efektivity všech zúčastněných partnerů. Partneři navrhují zřídit dlouhodobou spolupráci mezi Biologickým centrem AV ČR (BC) a Univerzitou Johanna Keplera (JKU) se strategickými regionálními partnery, v jejímž rámci bude vytvořena dodatečná laboratorní infrastruktura, která umožní dále rozvíjet výzkum a inovace na špičkové mezinárodní úrovni.

Projekt navrhuje zřízení dvou nových komplementárních výzkumných laboratoří, vybavených špičkovými hmotnostními spektrometry pro účely "cílené" a "necílené" metabolomické analýzy. Projekt bude usilovat o dosažení 10 hlavních výstupů: (1) nová meziregionální síť METABO-BL složená pro začátek z 6 regionálních partnerů, (2) efektivnější využití dosavadních znalostí a infrastruktury, (3) zřízení 2 nových komplementárních metabolomických laboratoří v BC a JKU, (4) vytvoření dvou společných výzkumných týmů v laboratořích BC a JKU, (5) společný vývoj nových metabolomických analytických platforem, (6) společné podání výzkumného projektu, (7) ověření konceptu pomocí 3 pilotních výzkumných projektů, (8) zvýšení počtu a úrovně špičkových publikací, (9) Realizace metabolomického kurzu pro studenty, (10) Péče o udržitelný rozvoje sítě METABO-BL. Efektivní využití budované infrastruktury bude zajištěno kooperací s regionálními strategickými partnery: (1) Nemocnice Č. Budějovice a.s., (2) Jihočeská univerzita, (3) Jihočeský vědecko-technický park, (4) Institut lékařské a laboratorní diagnostiky, JKU, (5), Institut bioinformatiky, JKU, (6) Institut pro analytickou chemii, Vídeňská univerzita. Realizace projektu bude zajištěna pomocí 5 pracovních balíčků, nákup vybavení a zprovoznění nových laboratoří (WP I1-I2), trénink obsluhy, implementace stávajících a vývoj nových metod (WP T1-T2) a jejich aplikace v interregionální síti a mezinárodních kooperacích. Validita konceptu bude ověřena pomocí 3 pilotních projektů (WP T3).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×