HR Excellence in Science

Bavorsko-české metabolomické sdružení

Projekt Bavorsko-české metabolomické sdružení

Registrační číslo projektu: BYCZ118

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí partner projektu:

Universität Regensburg

Projektový partner projektu:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Projektový partner projektu:

Universitätsklinik Regensburg

Celkový rozpočet projektu:

1 189 500,- €

Řešitel projektu za BC AV ČR, v. v. i. :

RNDr. Petr Šimek, CSc.

Doba realizace:

7/2016 – 6/2019

 

Popis a cíle:

Cílem projektu je společná výměna zkušeností a získání poznatků v kvantitativní metabolické analýze a užití vyvinutých synergismů ke zkoumání buněčného a tkáňového metabolismu při různých onemocněních. Na to jsou plánovány několikatýdenní pobyty studentů a doktorandů u projektových partnerů, aby se naučili ovládat a aplikovat nové metody.

Kromě toho se budou každoročně konat pracovní setkání studentů magisterských a doktorských programů, která povedou k výměně zkušeností. Institut funkční genomiky nabízí v rámci bakalářských a magisterských studijních oborů molekulární medicíny a Computational Science celou řadu školení k získání dovedností k vyhodnocení vysocedimenzionálních datových souborů a jejich použití v silico modelaci biologických procesů. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. dostane bezprostřední přístup k těmto akcím. Kromě toho bude zřízen elektronický portál ke spojení dat generovaných na jednotlivých stanovištích a k jejich statistickému a bioinformatickému vyhodnocení.

Celkovým cílem projektu je implementace Bavorsko-českého metabolomického sdružení za účelem zintenzivnění kooperace mezi Regensburgem a Českými Budějovicemi v oblasti metabolomické analýzy a její aplikace ve výzkumu rakoviny a imunity. Pořízení komplementárních velkých přístrojů pro kvantitativní metabolomickou analýzu a společné užívání výzkumné infrastruktury představuje důležité předpoklady pro vznik důležitých kooperací a pozici žádostí v rámci mezinárodních výzkumných programů. Dále projekt přispívá k vytvoření atraktivního výukového a výzkumného prostředí v regionu.

Projekt výrazně zvýší mezinárodní konkurenceschopnost obou stanovišť v bavorsko-českém pohraničí v oblasti metabolomického výzkumu a vytvoří předpoklady pro budoucí kooperace. Společnými akcemi ke zkoumání metabolismu nádorových buněk očekáváme získání významných poznatků v této oblasti. Vývoj a validace inovativních a rozsáhlých metod kontroly metabolomického stavu plyne v portfoliu analytických metod a odpovídajícího „Know-how“, které bude přístupné firmám působícím ve zdravotnickém průmyslu a biotechnologii a které sídlí v Evropském regionu Dunaj-Vltava. Tím budou podporovány malé a střední podniky, které nemohou zajistit vysoké pořizovací náklady pro instrumentální bioanalytiku ve vlastním podniku. Příspěvkem ke vzdělání a výuce se zvýší atraktivita stanovišť v bavorsko-českém pohraničí.

           

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×