HR Excellence in Science

Biokompatibilní a biodegradovatelná lepidla

Projekt Biokompatibilní a biodegradovatelná lepidla

 

 

 

Registrační číslo projektu: BYCZ331

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí partner projektu:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Projektový partner projektu:

Universität Bayreuth

Celkový rozpočet projektu:

676 200,00 €

Řešitel projektu za BC AV ČR, v. v. i.:

Prof.RNDr.Michal Žurovec, CSc.

Doba realizace:

06/2021–11/2022

 Popis a cíle:

            Projekt je založen na inovativním propojení biologie, biotechnologie a materiálových věd. Hlavním cílem je využít komplementárních znalostí, metod a vědeckých postupů partnerských laboratoří z Biologického centra AV ČR a Univerzity v Bayreuthu z oblasti základního výzkumu hmyzem produkovaných biopolymerních materiálů k identifikaci nových biokompatibilních a biologicky odbouratelných lepidel využitelných v biomedicíně.

            Projekt předpokládá tři body výzkumu: (1) Poznání diverzity adhezivních proteinů přítomných v lepivém sekretu larev chrostíků, (2) identifikaci proteinů vhodných pro rekombinantní produkci v bakteriálním expresním systému, (3) srovnání funkčních vlastností přírodních a rekombinantních adheziv. Biologická část projektu bude realizována v Českých Budějovicích, kdežto materiálově-inženýrská a biotechnologická část projektu bude zpracována v Bayreuthu. Vzájemná komplementarita výzkumných zájmů partnerských pracovišť a jejich vzájemná geografická blízkost nabízí ideální možnost úzké spolupráce.

            Významným efektem bude rozvinutí nové výzkumné infrastruktury v návaznosti na další výzkumná centra, vybudování expertních týmů v obou partnerských pracovištích schopných provádět výzkum ve spojitosti s udržitelnými technologiemi šetrnými k životnímu prostředí, zvýšení mezinárodní viditelnosti bavorsko-českého pohraničí a v neposlední řadě růst atraktivity tohoto regionu pro studenty a talentované vědce.

 

               

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×