HR Excellence in Science

Dětská skupina Motýl

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008832

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partner projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – partner bez finančního příspěvku

Doba realizace: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019

Celkový rozpočet projektu: 2 260 tis. Kč

Spolufinancování: 5%

Hlavní kontaktní osoba: Ing. Michaela Krištůfková

Popis projektu:

V listopadu 2013 byla zprovozněna dětská skupina Motýl pro děti zaměstnanců Biologického centra AV ČR, v. v. i. (BC) a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU). Kapacita dětské skupiny je 12 míst, 9 pro BC a 3 pro JU. Dětskou skupinu mohou navštěvovat děti od jednoho roku do začátku školní docházky. Praxe ukázala, že DS Motýl je využívána především pro děti jeslového věku. Na základě zkušeností z provozu DS Motýl je možno konstatovat, že dětská skupina představuje pro rodiče velkou pomoc při skloubení rodinného a pracovního života.

Výše zmíněný projekt je určen na spolufinancování provozu dětské skupiny a je již třetím v pořadí.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×