HR Excellence in Science

Dětská skupina Motýl 3

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016285

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partner projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – partner bez finančního příspěvku

Doba realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Celkový rozpočet projektu: 2 628 tis. Kč

Spolufinancování: 5%

Hlavní kontaktní osoba: Ing. Veronika Zázvorková

Popis projektu:

V listopadu 2013 byla zprovozněna dětská skupina Motýl pro děti zaměstnanců Biologického centra AV ČR, v. v. i. (BC) a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU). Kapacita dětské skupiny je 12 míst, 9 pro BC a 3 pro JU. Dětskou skupinu mohou navštěvovat děti od jednoho roku do začátku školní docházky, ale v praxi je využívána především pro děti jeslového věku. Dětská skupina představuje pro rodiče velkou pomoc při skloubení rodinného a pracovního života, protože především umožňuje vědeckým a pedagogickým pracovnicím časný a plnohodnotný návrat do pracovního procesu. Projekt má proto zajistit udržitelnost chodu dětské skupiny, která se velmi osvědčila.

Výše zmíněný projekt je určen na spolufinancování provozu dětské skupiny a je již čtvrtým v pořadí (třetí z OP Zaměstnanost).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×