HR Excellence in Science

Ekologické polymery na biologickém základě

Projekt Ekologické polymery na biologickém základě

Registrační číslo: 123

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR.

Vedoucí partner projektu:

Universität Bayreuth

Projektový partner projektu:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Celkový rozpočet projektu:

986 144,47 €

Řešitel projektu:

prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc.

Doba realizace:

07/2016-06/2019

Popis a cíle:

Cílem projektu je přispět k rozvoji a efektivnímu využívání výzkumných kapacit v regionech sousedících s česko-bavorskou hranicí a navázání úzké spolupráce mezi organizačními jednotkami v Bavorsku (Katedra biomateriálů University v Bayreuthu) a ČR (Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, v. v. i.) se zaměřením na výzkum v oblasti biotechnologií, biologických a materiálních věd, jenž mají značný rozvojový potenciál. Díky prostředkům Evropské unie lze nyní spojit zkušenosti české strany s dlouholetým základním biologickým výzkumem hmyzích strukturních proteinů s expertízou biotechnologické produkce rekombinantních proteinů německé strany. V rámci přeshraniční spolupráce budou ve zmíněných institucích zkoumány proteiny hedvábí a další strukturální hmyzí produkty vhodné pro vývoj nových biokompatibilních polymerů na přírodní bázi, použitelných pro další rozvoj biomedicínských a technických aplikací.

Výsledky studie umožní vznik řady vědeckých publikací, případně patentů, jež přispějí ke zvýšení viditelnosti kvalitního výzkumu v cílovém regionu a usnadní tím vznik navazujících projektů (výzkumných nebo aplikačních). Projekt také posílí podobně zaměřené výzkumné projekty výchovou odborníků a poskytne výborný výchozí bod pro zavádění biomateriálů a „bio“ metod v daném regionu. V ideálním případě by projekt mohl podpořit vznik „start-up“ společnosti, jež by vedla ke komercializaci získaných nových materiálů. 

 

https://www.by-cz.eu/fileadmin/user_upload/interreg/bilder_DE/logos/ETZ___Text_CZ_667x163.jpg                https://www.by-cz.eu/fileadmin/user_upload/interreg/bilder_DE/logos/EU_Hinweis_CZ_607X175.jpg

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×