HR Excellence in Science

ENERHOME

Rozšířený pohled na energetickou rovnováhu organismu: neurální integrace mezi signalizací inzulinu a adipokinetického hormonu.

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0008772

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA IF II

Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Andrea Bednářová, Ph.D.

Rozpočet projektu: 3 266 208 Kč

Doba realizace: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Popis:

Metabolické poruchy jako jsou obezita a diabetes představují závažný zdravotní problém pro celou Evropu i zbytek světa. Tato skutečnost vyžaduje abychom prohloubili naše znalosti týkající se neuralní integrace a kontroly energetické rovnováhy organismu a byli jsme tak schopni na základě získaných poznatků vyvinout inovativní přístupy k předcházení a léčbě těchto onemocnění. Drosophila melanogaster slouží jako vynikající modelový organismus díky němuž můžeme získat nové poznatky i v této problematice. Inzulin a glukagon jsou hlavními neuropeptidy zodpovědnými za regulaci energetického metabolismu u lidí. U Drosophily existují analogy těchto neuropeptidů – Drosophila Insuline-like peptidy (DILP) a adipokinetický hormon (AKH). Je dokázáno, že tyto dva neuropeptidy se vzájemně ovlivňují, klíčovou otázkou však zůstává jak jejich vzájemná signalizace a posléze regulace probíhá. Unpaired 2 (Upd2) je cytokine a funkční analog leptinu a bylo prokázáno, že Upd2 reguluje sekreci insulinu u Drosophily. Upd2 tak pravděpodobně slouží jako energetický senzor a signalizuje AKH, jenž je hlavním hybatelem lipidové a karbohydrátové mobilizace.

 

Cíle:

Centrální hypotézou projektu je předpoklad, že signalizace mezi Upd2, DILPs a AKH je velmi úzce a dokonale propojena a vede k celkové energetické rovnováze organismu. Zatím však mechanismus signalizace mezi těmito třemi faktory nebyl popsán a je tak hlavním předmětem výzkumu tohoto projektu. Molekulární mechanismy regulace energetického metabolismu jsou u Drosophily a lidí evolučně velmi konzervované, díky čemuž mají poznatky získané na Drosophile neobyčejný význam i pro lidskou populaci.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×