HR Excellence in Science

IBERA

Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i., do Evropského výzkumného prostoru

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_028 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v prioritní ose 2 OP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Renata Novotná

Rozpočet projektu:  34 892 417,11

Doba realizace: 1.1.2018 - 31.12.2022

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Popis:

Projekt představuje komplexní řešení všech klíčových strategií, aktivit a kroků nezbytných pro změnu pracovního prostředí Biologického centra AV ČR, v. v. i., (BC) pro implementaci Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a pro nastavení a garanci základních evropských standardů výzkumných institucí. Díky jeho realizaci se BC stane nedílnou, viditelnou a atraktivní součástí evropského výzkumného prostoru.

Cíle:

Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“.

Strategické nastavení a rozvoj řízení výzkumné organizace včetně rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti.

Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.

Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace.

Strategické nastavení open accessu a rozvoj mezisektorové spolupráce. 

Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

 

Tým IBERA

Akční plán 2021-2023 HR Award

Zápisy z porad projektu IBERA 2022

Zápisy z porad projektu IBERA 2021

Zápisy z porad projektu IBERA 2020

Zápisy z porad projektu IBERA 2019

Zápisy z porad projektu IBERA 2018

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×