HR Excellence in Science

KOROLID

 

Projekt KOROLID – Kovy, rostliny a lidé

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000336

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_15_003 pro Podporu excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 

Realizátor projektu:

Prof. Dr. Hendrik Küpper

 

Rozpočet projektu:

131 741 623,00 Kč

 

Doba realizace:

10/2015 – 09/2022

 

Udržitelnost:

5 let

 

Kofinancování BC AV ČR:

5 %

 

Popis:

Projekt posílí výzkum v BC  týkající se životního prostředí, zemědělství a zdravotní bezpečnosti prostřednictvím nového oddělení Biofyziky a biochemie rostlin. Oddělení bylo založeno prof. Küpperem a Dr. Andresen v roce 2014, po kladném hodnocení a doporučení projektu KOROLID ke schválení, ve zrušené výzvě 2.1. OP VaVpI. Oddělení je zaměřeno na kovy (polokovy) ve fotosyntetických organismech, z hlediska biochemie a biofyziky fotosyntézy, stopových prvků výživy, toxicity a detoxikace.

 

Cíle:

Hlavním cílem tohoto projektu je základní výzkum zaměřený na lepší pochopení reakce fotosyntetických organismů k nedostatku kovů, stejně jako toxicity a detoxikace kovů (polokovů). Ten je potřebný pro následující výzvy.

(a) Pro posuzování rizik pro životní prostředí. Budeme hodnotit relevanci různých navrhovaných mechanismů kovy-indukované inhibice za ekologicky odpovídajících podmínek a porovnání výsledků s výsledky získanými za podmínek, které byly použity při určování předpokládaných mechanismů toxicity.

(b) Pro lepší zemědělství pomocí cílenějšího hnojení a šlechtění plodin, které rostou v nepříznivých podmínkách, kde stávající plodiny buď trpí nedostatkem kovů nebo jejich toxicitou a / nebo obsahují zastoupení prvků, které není optimální pro lidské zdraví. Dále, ve společném projektu s partnery v různých zemích EU, budeme zkoumat roli kovů v imunitě rostlin proti patogenům, což je vzrušující rozvíjející se oblast, protože mnohé proteiny zapojené do imunity rostlin potřebují pro svoji funkci vazbu kovů.

(c) Pro fytoremediace znečištěných půd a vodonosných půd. Náš projekt přispěje k pochopení fyziologických a biochemických mechanismů hyperakumulace, odhalením mechanismů příjmu kovů, jejich transportu a detoxikace.

(d) Pro pochopení evolučních procesů. Analýza rozdílů v biofyzice fotosyntézy a odolnosti bakterií obsahujících Zn BChl ke kovům a kyselinám, ve srovnání s jejich Mg-BCHL příbuznými, pomohou v pochopení toho, proč téměř všechny organismy využívají Mg-komplexy a za jakých přesných podmínek, se pro ně stává výhodným použít alternativy.

(e) Pro realističtější odhad produktivity ekosystémů, zejména oceánů. To bude řešeno prostřednictvím projektu na regulaci fotosyntézy a fixaci dusíku při stresu v důsledku nedostatku Fe. Tento projekt bude dále studovat, jak jsou Fe centra v enzymu nitrogenáze, citlivá na kyslík, chráněna před poškozením.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×