HR Excellence in Science

LeishWeb

 

Evropské fellowshipy H2020 - LeishOmics a Invaweb

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016248

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_19_074 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků MSCA – IF III v prioritní ose 2 OP

Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Renata Novotná

Rozpočet projektu:  5 804 832,00 Kč

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 1. 2022

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Projekt je zaměřen na mobilitu výzkumných pracovníků - konkrétně na 2 příjezdy do ČR. Smyslem projektu je podpora kvalitního výzkumu, přenos zahraničních zkušeností a poznatků vědeckých pracovníků do praxe v organizaci příjemce a další profesní rozvoj obou vědců pod vedením odborných školitelů na základě individuálních vědeckých projektů LeishOmics a Invaweb připravených původně pro program Horizon 2020.

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×