HR Excellence in Science

MEMOBiC

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků Biologického centra

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008357

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Renata Novotná

Rozpočet projektu:  19 908 990,00 Kč

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Popis:

Projekt MEMOBIC reaguje na zvyšující se poptávku po získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro zapojení se do výzkumných cílů BC a posílení důrazu na mezinárodní multikulturní pracovní prostředí ve vědecké instituci. Vědecký přínos je u každé mobility zásadní, přidanou hodnotou získání výzkumného pracovníka transparentním otevřeným výběrovým řízením je sladění výzkumných cílů s rozvojem a posílením mezinárodní spolupráce instituce.

 

Cíle:

Základním cílem projektu je posílení na dobu 2 let výzkumných kapacit vybraných laboratoří formou získání nových výzkumných pracovníků/post-doců. Vědecký přínos je u každé mobility zásadní, přidanou hodnotou získání výzkumného pracovníka transparentním otevřeným výběrovým řízením je sladění výzkumných cílů s rozvojem a posílením mezinárodní spolupráce instituce.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×