HR Excellence in Science

MEMOVA

Mezinárodní mobility výzkumných a administrativních pracovníků Biologického centra

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016982

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Renata Novotná

Rozpočet projektu:  21 995 448,00 Kč

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 28. 2. 2023

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Projet má dva cíle:

  1. posílit na dobu 17-24 měsíců výzkumné kapacity v osmi vybraných laboratoří na BC formou získání nových výzkumných pracovníků/post-doců. Výběr nových pracovníků bude probíhat v otevřeném a transparentním řízení, s ohledem na mezioborový přesah a unikátnost zaváděných vědeckých metodik a postupů. Zavedení nových moderních analýz prostřednictvím nově přijatých odborných pracovníků (post-doků) tak povede k výraznému zvýšení kvality výzkumu a impaktu publikací, ale především ke zvýšení konkurenceschopnosti pracoviště při získávání nejen národních, ale také mezinárodních grantových projektů.

Naplňování, udržení a podporování vysokých standardů v oblasti HR na instituci prostřednictvím THP pracovníků, včetně zavedení mentoringových programů pro vědecké pracovníky, zvýšení mezinárodní prestiže instituce a následně i její atraktivnosti při náboru excelentních vědeckých pracovníků. Pro realizaci druhého cíle projektu bylo vybráno 6 pracovníku administrativy a THS, kteří se buď přímo podílí na implementaci Akčního plánu přijatého v souvislosti s udělením HR Award a přípravě Strategie rozvoje lidských zdrojů na BC, anebo významnou měrou ovlivňují prezentaci a nastavení  chodu instituce.

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×