HR Excellence in Science

SMART

 

Stipendia Marie Curie - Bensaoud, Salomaki, Horváthová

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017809

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_20_079 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků - MSCA - IF IV v prioritní ose 2 OP

Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Renata Novotná

Rozpočet projektu:  9 471 312,00 Kč

Doba realizace: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2023

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Projekt je zaměřen na mobilitu výzkumných pracovníků - konkrétně na 2 příjezdy do ČR a 1 výjezd z ČR. Smyslem projektu je podpora kvalitního výzkumu, přenos zahraničních zkušeností a poznatků vědeckých pracovníků do praxe v organizaci příjemce a další profesní rozvoj zapojených vědců pod vedením odborných školitelů na základě individuálních vědeckých projektů připravených původně pro program Horizon 2020.

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×