HR Excellence in Science

304021D168 - Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů

 

 

Projekt: Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů

Akronym: Živé břehy

Kód projektu: 304021D168

Program: Interreg  V-A Slovenská republika - Česká republika

Prioritní osa: Kvalitní životní prostředí

Specifický cíl priority programu: Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí partner projektu:

Krok Kyjov, z.ú.

Hlavní přeshraniční partner projektu:

Slovenská ornitologická spoločnosť /BirdLife Slovensko

Partner projektu 1:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partner projektu 2:

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, pobočný spolek

Celkový rozpočet projektu:

796 464,83 €

Řešitel projektu za BC AV ČR, v.v.i. :

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Doba realizace:

02/2018 – 01/2020

 

Popis a cíle:

Projekt je zaměřený na monitoring, výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod a hlavaté vrby. Jedná se o zvlášť chráněné břehule říční, ledňáčka říčního, morčáka velkého a páchníka hnědého. Tyto druhy jsou tzv. deštníkovými druhy – při jejich praktické ochraně chráníme zároveň pestrá společenství dalších ohrožených druhů. Hlavním cílem je zlepšení poznání o těchto druzích a o jejich biotopech. Díky vhodně zvolenému managementu biotopů dojde ke zlepšení životních podmínek těchto druhů. Projekt si rovněž klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o těchto druzích a biotopech, které obývají. Cíle projektu budou dosažené zapojením odborníků z různých odvětví, spoluprací se státní správou a aktivní zapojení veřejnosti na obou stranách projektového území.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×