HR Excellence in Science

Fellow AAAS

Kontakt: Lukeš Julius, prof. RNDr. CSc.
Typ: Zahraniční

Na výročním shromáždění Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS) v sobotu 16. února 2019 ve Washingtonu převzal Julius Lukeš jmenovací dekret Fellow AAAS 2018. Asociace AAAS, vydávající prestižní časopis Science, zvolila Julia Lukeše jedním ze svých elitních členů (Fellows) za mimořádné úspěchy v rozvoji vědy. Český parazitolog byl zvolený v rámci biologické sekce za dlouhodobý přínos evolučním studiím v protistologii a molekulární parazitologii se zaměřením na bičivky a výtrusovce.

V dlouhé historii udělování této pocty je Julius Lukeš teprve pátým oceněným z České republiky, resp. Československa. V roce 1931 byl mezi Fellows jmenován Silvester Prát z Univerzity Karlovy, v roce 1932 to byli Ladislav C. Smolík (Výzkumný ústav zemědělský) a Vladimír Úlehla (Masarykova univerzita) a poté v roce 1941 Václav Ovic Kalčík z Pražské univerzity. Mezi AAAS Fellows však patří více Čechů, ti ovšem působí na zahraničních univerzitách a výzkumných institutech.

Americká asociace pro rozvoj vědy (www.aaas.org), založená v roce 1848, je největší vědecké společenství na světě. Zahrnuje téměř 250 přidružených organizací a akademií věd a vydává prestižní časopis Science (www.sciencemag.org). Tradice AAAS Fellows začala téměř před sto padesáti lety, v roce 1874. Ocenění se uděluje na celý život s očekáváním, že laureáti budou dodržovat nejvyšší standardy profesní etiky a vědecké integrity.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×