HR Excellence in Science

Cena AV ČR

Kontakt: Jindra Marek, prof. RNDr. CSc.
Typ: Domácí

Marek Jindra získal Cenu AV ČR za dosažený vynikající výsledek velkého vědeckého významu. Prestižní akademické ocenění mu předala předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová při slavnostním udílení cen ve středu 4. října 2017 ve vile Lanna v Praze.

Marek Jindra patří mezi vůdčí osobnosti ve výzkumu endokrinologie hmyzu díky přelomovému objevu receptoru pro juvenilní hormon.

Hmyz je druhově nejpočetnější skupinou organismů na Zemi. Mnohé druhy jsou pro lidstvo nepostradatelné (např. opylovači), zatímco jiné škodí na plodinách nebo přenášejí smrtelné choroby. Vývoj a rozmnožování hmyzu závisí na juvenilním hormonu (JH), který do určité fáze vývoje blokuje metamorfózu, proměnu larvy v dospělce. Účinek tohoto hormonu je znám už 80 let a od poloviny 70. let se používají látky s účinkem JH jako relativně bezpečné insekticidy na polích, ve vodě, v potravinách i v domácnostech. Přesto nebyla molekulární podstata účinku JH  donedávna známa, protože se nedařilo nalézt receptor tohoto hormonu.

Teprve průlomové práce z laboratoře Marka Jindry ukázaly, že účinky JH zprostředkuje protein Methoprene-tolerant (Met), pojmenovaný podle genu resistence právě na jeden z insekticidů napodobujících JH. Tým Marka Jindry prokázal, že Met specificky váže JH a jeho analogy, a že je skutečně oním dlouho hledaným, autentickým receptorem pro juvenilní hormon. Tyto poznatky zcela změnily dosavadní kurs ve výzkumu endokrinologie hmyzu. Laboratoře v USA, Japonsku, Číně a v Evropě hlavní výsledky potvrdily a dále je rozšířily. Po dlouhé stagnaci zažívá tato oblast vědy dynamický vývoj, v němž Marek Jindra nadále hraje roli  jednoho z vůdčích vědců. Pokračující mezinárodní výzkum struktury a funkce receptoru Met pod vedením M. Jindry slibuje možnost vyvinout bezpečnější a účinnější látky pro přesněji zacílenou regulaci hmyzích škůdců a přenašečů onemocnění.

O svém výzkumu hovoří Marek Jindra v rozhovoru pro časopis Vesmír v článku Hmyz by nás měl zajímat.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×