HR Excellence in Science
Datum: 03.09.2013

Denní vertikální přesuny, rozmístění a ontogeneze hlubinné vrstvy plůdku okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v údolních nádržích

Zjistili jsme, že v pelagiálu údolních nádrží vytváří plůdek okouna říčního (Perca fluviatilis L.) současně dvě rozdílné komunity - hladinovou a hlubinnou. Hladinový plůdek okouna tráví celých 24 hodin v horních vrstvách vodního sloupce (tj. nad skočnou vrstvou), zatímco hlubinný plůdek okouna vykonává denní vertikální přesuny s amplitudou přes 10 m, v noci přebývá v relativně teplé vodě epilimnia, ve dne se stěhuje do studené vody hypolimnia. V této době je hlubinný plůdek okouna přítomen coby silná odrazová vrstva, kterou lze sledovat echolotem. Hladinový plůdek okouna zůstává v pelagiálu do června nebo července, a pak se přesouvá do příbřežních oblastí. Naopak hlubinný plůdek okouna zůstává v pelagiálu až do podzimu. Navíc, oproti hlubinnému plůdku, hladinový plůdek okouna nemusí být vůbec přítomen v nádržích, kde byla díky větru a povodňové situaci narušena stratifikace. Fenomén hlubinného plůdku okouna byl po desetiletí přehlížen a byl omezen jen do role interferujícího šumu na obrazovkách komerčních rybářských echolotů. S použitím vědeckých echolotů a doprovodných síťových odlovů byl hlubinný plůdek okouna zjištěn na většině podélného profilu řady kaňonovitých nádrží (až 55 km dlouhých). Velikost, početnost a hejnové chování hlubinného plůdku okouna významně vzrůstá ve směru od hráze k přítoku, a sleduje tak trofický gradient v nádrži. Přítomnost hlubinného plůdku okouna v horních částech nádrží je ovlivněna lokálními povodněmi nebo studenou vodou vypouštěnou z hypolimnia nádrží postavených výše v kaskádě.

Čech, M., Kratochvíl, M., Kubečka, J., Draštík, V., Matěna, J.: Diel vertical migrations of bathypelagic perch fry. - Journal of Fish Biology 66: 685-702 (2005).
Čech, M., Kubečka, J.: Ontogenetic changes in the bathypelagic distribution of European perch fry Perca fluviatilis monitored by hydroacoustic methods. - Biologia, Bratislava 61, 2: 211-219 (2006).
Čech, M., Kubečka, J., Frouzová, J., Draštík, V., Kratochvíl, M., Matěna, J., Hejzlar, J.: Distribution of the bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of two large canyon-shaped reservoirs. - Journal of Fish Biology 70: 141-154 (2007).
Čech, M., Kubečka, J., Frouzová, J., Draštík, V., Kratochvíl, M., Jarošík, J.: Impact of flood on the distribution of bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of large canyon-shaped reservoir. - Journal of Fish Biology 70: 1109-1119 (2007).

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×