HR Excellence in Science
Datum: 03.09.2013

Genetická a ekologická diferenciace druhového komplexu Daphnia longispina v hlubokých korytovitých nádržích.

Druhový komplex Daphnia longispina zahrnuje nejběžnější taxony perlooček rodu Daphnia se kterými se setkáváme v drtivé většině stojatých vod celého Evropského pásma. Primárně sem patří druhy D. galeata, D. longispina a D. cucullata, které se vzájemně kříží a jejich mikrospkopická determinace bývá často problematická. Ke spolehlivějšímu rozlišení rodičovských jedinců i hybridů bývají rutinně používány allozymové markry, nebo jiné sofistikovanější analýzy DNA. Analýza prostorové heterogenity a genetické diferenciace perlooček rodu Daphnia na souboru 11 dlouhých korytovitých nádrží ukázala, že nejběžnějším druhem je druh D. galeata. Pokud se vyskytuje druh D. cucullata, případně i jeho hybridi D. galeata x cucullata, pak tito vykazují vyšší afinitu k horním přítokovým partiím nádrí. Druh D. longispina a jeho hybridi D. galeata x longispina se vyskytovali naopak v dolních částech nádrží. Druhově-prostorová diferenciace výskytu pravděpodobně souvisí s druhově specifickými adaptacemi vůči rybí predaci (D. cucullata) a přebýváním v hlubších stratifikovaných vrstvách vody (D. longispina).

Petrusek, A. – Seďa, J. – Macháček, J. – Ruthova, S. – Šmilauer, P. (2008): Daphnia hybridization along ecological gradients in pelagic environments: the potential for the presence of hybrid zones in plankton. Phil. Trans. R. Soc. B 363: 2931-2941.

Dlouhá, S. – Thielsch, A. – Kraus, R.H.S. – Seďa, J. – Schwenk, K. – Petrusek, A. (2010): Identifying hybridizing taxa within the Daphnia longispina species complex: a comparison of genetic methods and phenotypic approaches. Hydrobiologia, in press.

Vaníčková, I. – Seďa, J. – Petrusek, A. (2010): The stabilizing effect of resting eggs banks of the Daphnia longispina species complex for longitudinal taxon heterogeneity in long and narrow reservoirs. Hydrobiologia, in press.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×