HR Excellence in Science
Datum: 03.09.2013

Použití fluorescenčního značení deposice Si pomocí PDMPO u přírodních populací rozsivky Fragilaria crotonesis v různých hloubkách v eutrofní nádrži

V létě 2006 jsme se zabývali měřením deposice Si za pomocí fluorescenčního značení PDMPO u přírodních populací rozsivky Fragilaria crotonensis, které patří mezi dominanty fytoplanktonu vodárenské nádrže Římov. Rozsivky byly zastoupeny téměř výhradně druhem F. crotonensis, který v hloubce 2 - 6,5 m tvořil výrazná podpovrchová maxima biomasy (PMB). Ukládání křemíku bylo osmkrát vyšší u hladiny než v hloubce PMB a také procento značených buněk bylo podstatně vyšší (50 % u hladiny, 20 % v hloubce PMB). Nízká rychlost depozice Si v hloubce PMB byla zapříčiněna nedostatkem světla, ačkoli naměřené hodnoty světelného záření se pohybovaly kolem 1% u hladiny, což je tradičně považováno za dostatečné pro fotosyntézu. U hladiny bylo ukládání Si během roku ovlivněno nedostatkem fosforu. Tato studie představuje první pokus o propojení PDMPO techniky s kvantitativním měřením fluorescence pomocí analýzy obrazu. Na základě našich výsledků, fluorescenční próba PDMPO představuje užitečný nástroj pro studium ekologie přírodních populací rozsivek.

 

Znachor, P. - Nedoma J. (2008): Application of the PDMPO technique in studying silica deposition in natural populations of Fragilaria crotonensis (Bacillariophyceae) at different depths in a eutrophic reservoir. J. Phycol. 44: 518–525.

Znachor, P. - Zapomělová, E. - Řeháková, K. - Nedoma, J. - Šimek, K. (2008): The effect of extreme rainfall on summer succession and vertical distribution of phytoplankton in a lacustrine part of a eutrophic reservoir. Aquatic Sci. 70: 77–86

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×