HR Excellence in Science
Datum: 20.10.2013

Jepice Evropy

 Poslední celosvětová monografie týkající se jepic Evropy byla publikována před více než 120 lety (Eaton 1883–1889) a od té doby podobná práce nevyšla. Cílem této knihy je proto shrnout dosavadní znalosti i nejdůležitější a aktuální potřeby evropského výzkumu jepic. Celkem 369 nominálních druhů (z toho 179 bylo popsáno v posledních 40 létech), 49 rodů a 19 čeledí je podrobně zpracováno a krátké doplňkové informace jsou uvedeny u všech druhů Západopalearktické oblasti (Evropa na západ od Uralu, středomořské ostrovy a oblast Maghrebu v severní Africe). Ve všeobecné úvodní kapitole jsou popsány a ilustrovány všechny morfologické znaky zmiňované v textu, dále se diskutují morfologické adaptace různých stádií, autekologické charakteristiky, hlavní taxocenózy a krátce jsou shrnuty charakteristiky populací, faunistický původ taxonů, jejich biologie a rozšíření, fosilní nálezy a vyšší klasifikace řádu. Přehled jednotlivých druhů (larva, subimago, imago samec, imago samice) je uspořádán podle jednotného formátu: komentovaná synonymie (použitelná validní i nevalidní vědecká jména, ověřený originalní pravopis a správné datum publikace), identifikační znaky, klasifikace a taxonomické přesuny a změny, informace o biologii a rozšíření druhu a také poznámky k uložení typového materiálu a k druhům snadno zaměnitelným. Podrobně jsou diskutovány současné nomenklatorické změny i nedostatek znalostí a údajů týkající se správného určení všech studovaných druhů. Samčí genitálie jsou vyobrazeny na mikrofografiích a perokresbách, elektronmikrogramy (rastrovací el. mikroskopie) ilustrují vajíčka (strukturu chorionu) všech rodů a vybraných druhů. Barevné fotografie znázorňují druhy identifikovatelné v terénu. Přehledný index taxonů a více než 2500 citací literatury umožňují rychlou orientaci a vyhledání informací o všech studovaných druzích. 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×