HR Excellence in Science
Datum: 20.10.2013

Dva nové druhy borelií Borrelia carolinensis sp. nov. a Borrelia americana sp. nov. a druhový překryv borelií v Evropě a Americe.

 Rudenko N., Golovchenko M., Grubhoffer L., Růžek D.

Ve spolupráci s Georgia Southern University v USA pokračoval program srovnávacího studia původců lymské boreliózy (LB), jejich mezidruhových a vnitrodruhových rozdílů, životních cyklů, ekologie a epidemiologie onemocnění a biogeografie. Molekulární analýzou referenčních genů pro 16S rRNA, flagelin, p66 a OspA a intergenového mezerníku rrf-rrl se podařilo rozšířit počet dosud popsaných druhů borelií na území USA o Borrelia carolinensis sp. nov. a Borrelia americana sp. nov. Druhový komplex borelií/spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato tak v současnosti zahrnuje celkem 17 samostatných druhů, z nichž 3 jsou již prokázanými původci LB a zbytek včetně obou nově popsaných druhů patří mezi možné dosud nepotvrzené původce onemocnění LB. Oba nové druhy byly izolovány jednak z klíšťat rodu Ixodes typických pro oblast jihovýchodu USA a jednak z příslušných hostitelských hlodavců. To umožnilo rozluštit enzootický cyklus nových druhů borelií, vysvětlit překvapivý výskyt borelií B. americana také na jihozápadě USA v Kalifornii, jakož i reálné riziko obou druhů pro onemocnění lymskou boreliózou. Srovnávací studium geografického rozšíření spirochét druhového komplexu B. burgdorferi sensu lato ukázalo, že neplatí původní představa o velké druhové rozmanitosti borelií v Evropě a Asii a prakticky žádné nebo velmi malé variabilitě na území severní Ameriky/USA. Navíc toto studium přineslo další důkaz o výskytu donedávna typicky amerického druhu B. bissetti také ve střední Evropě. Přítomnost specifických úseků DNA/genů této spirochéty byla spolehlivě potvrzena na větším souboru sér pacientů s diagnózou symptomatické či chronické LB, a také ve vzorku srdeční tkáně u pacienta s diagnózou LB, endokarditidy a nedomykavosti srdeční chlopně. Zatím nebylo možné přinést přímý důkaz o B. bissettii jako původci onemocnění LB v Americe a Evropě, jakkoliv dosud publikované výsledky tomu nasvědčují. Do popředí zájmu se tak dostává otázka společného historické vývoje (koevoluce) borelií s klíštěcími přenašeči a jejich hostiteli (lovná zvěř, hlodavci, ptáci) po oddělení obou kontinentů. Nové výsledky o druhovém překryvu borelií na jednotlivých kontinentech by mohly významným způsobem napomoci při vývoji globální vakcíny proti lymské borelióze.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×