HR Excellence in Science
Datum: 20.10.2013

Vliv klíštěcích slin na maturaci, migraci a funkci myších dendritických buněk

 Skallová A., Kopecký J.

Sliny klíšťat obsahují molekuly, které potlačují imunitní odpověď hostitele a tím usnadňují přenos patogenů klíšťaty. Prostudovali jsme vliv klíštěcích slin na maturaci, migraci a funkci myších dendritických buněk (DC). Výsledky ukázaly, že klíštěcí sliny inhibují maturaci DC stimulovaných ligandami Toll-like receptorů. Sliny redukovaly i kapacitu těchto buněk prezentovat antigen transgenním T lymfocytům. Nejvýznamnější výsledky byly dosaženy in vivo. Intradermální injekce klíštěcích slin inhibovala maturaci a migraci dendritických buněk do spádových lymfatických uzlin a snížila schopnost DC z lymfatických uzlin prezentovat antigen specifickým T lymfocytům. Navíc DC exponované klíštěcím slinám polarizovaly vývoj Th lymfocytů směrem k Th2 subpopulaci. Vzhledem k tomu, že DC hrají klíčovou úlohu ve vývoji adaptivní imunitní odpovědi, alterace jejich funkce klíštěcími slinami zřejmě představuje jeden z hlavních mechanismů úniku klíšťat a jimi přenášených patogenů před imunitním dozorem hostitele

.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×