HR Excellence in Science
Datum: 20.10.2013

Evoluce prvoka Leishmania donovani, původce závažných onemocnění člověka

 Lukeš J., Jirků M., Chocholová E., Oborník M., Horák A., Zemanová E.

Leishmanióza je vážné onemocnění člověka se stále se zvyšujícím výskytem. Ročně se jí v současnosti nakazí kolem 2 milionů lidí, dalších 350 milionů v 88 zemích je jí ohroženo. Onemocnění je způsobeno prvokem rodu Leishmania z řádu Kinetoplastida, který se na člověka přenese při sání samičky flebotoma (Diptera: Phlebotominae). Okolo 20 druhů rodu Leishmania je patogenních pro člověka. Nemoc se může projevit jako kožní vřed (kutánní leishmanióza), v horším případě pak jako viscerální neboli útrobní forma, která je letální, je-li neléčena. Původci této choroby patří do komplexu Leishmania donovani a byli doposud klasifikováni jako 4 druhy: L. archibaldiL. chagasiL. donovaniL. infantum a to na základě jejich vektorů, přenašečů a patologie. Pomocí fylogenetické a populačně genetické analýzy rozsáhlého datasetu cca 18000 znaků pro každý z 25 vybraných kmenů jsme provedli zcela zásadní taxonomickou revizi komplexu L. donovani a formulovali zcela novou hypotézu vzniku tohoto komplexu, jeho evoluce a rozšíření. Zjistili jsme, že existuje velmi silná korelace mezi klastrováním kmenů a jejich geografickým původem, překvapivě však nebyl prokázán žádný vztah mezi klinickým projevem choroby, klasifikací konkrétního druhu leishmanie a jejich vzájemnými příbuzenskými vztahy. Námi navržená klasifikace pak rozeznává pouze dva druhy komplexu, L. donovani v Africe a Indii, L. infantum v Evropě. Dle našeho evolučního scénáře pak předchůdce celého komplexu vznikl ve střední Americe asi před 36 - 46 miliony let, diverzifikoval se v Asii asi před 1,2 - 0,7 miliony let a do Evropy a Afriky doputoval někdy před 600 000- 400 000 a 500 000 - 300 000 let. Dá se předpokládat, že vzhledem k postupujícím změnám klimatu dojde i k rozšíření leishmaniózy do oblastí Evropy, kde se dosud vektoři této choroby kvůli nízkým teplotám nemohli usadit.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×