HR Excellence in Science
Datum: 21.05.2015

Čeští vědci budou zkoumat ekologii lesů na šesti kontinentech, uprostřed tropických pralesů postaví jeřáb

Jak by vypadaly lesy zcela bez hmyzu? A proč dává většina hmyzích druhů přednost životu v tropickém pralese před českými luhy a háji? Takovými otázkami se bude zabývat mezinárodní vědecký tým pod vedením profesora Vojtěcha Novotného z Biologického centra Akademie věd ČR, který právě získal prestižní grant Evropské rady pro výzkum. Vědci budou na šesti kontinentech studovat složité vztahy lesních ekosystémů, v tropických novoguinejských pralesech pro tyto účely dokonce postaví padesátimetrový jeřáb. Výsledky přispějí k pochopení ekologických principů, podle nichž se jednotlivé druhy rostlin a hmyzu samy poskládají do fungujícího lesního ekosystému, a budou tak důležité i pro ochranu biologické rozmanitosti lesů.

Letošní výsledky soutěže “pokročilých” grantů Evropské rady pro výzkum pro seniorní vědce opět potvrdily dobrou úroveň české ekologie. Částku 3,35 mil. Eur, tj. 92 miliony Kč, získal na svůj projekt profesor Vojtěch Novotný z Biologického centra AV ČR, který bude zkoumat vliv hmyzu na lesní vegetaci v celosvětové síti výzkumných ploch zahrnující Českou republiku, Japonsko, USA, Ghanu, Panamu a Papuu-Novou Guineu, vždy ve spolupráci s místními vědeckými týmy.

Klasický výzkum hmyzu se síťkou na motýly je dnes doplňováni různými experimenty přímo v korunách stromů, kam se vědci složitě dostávají různými způsoby od šplhání po lanech přes vysokozdvižnou plošinu až po heliový balón. Nejlépe to jde ale s pomocí klasického stavebního jeřábu, který se vztyčí uprostřed lesa, aby tam místo stavebních panelů zvedal ke korunám stromů ekology. Takových vědeckých jeřábů funguje po celém světě devět. Novotného tým se chystá postavit desátý v tropických pralesech Nové Guineje, kde Biologické centrum AV ČR společně s Jihočeskou univerzitou již téměř dvacet let provozují úspěšnou výzkumnou stanici. Ta si za dobu své existence vydobyla mezinárodní prestiž a zasloužila se mimo jiné o zpřesnění odhadu počtu druhů hmyzu, žijících na naší planetě.

„Býložravý hmyz bývá obyčejným škůdcem v komerčních monokulturách, ale jeho vliv na přirozené smíšené lesy je mnohem složitější. Jelikož každému býložravci chutnají jiné druhy rostlin, může nakonec nenápadný hmyz rozhodovat o druhové skladbě celého lesa,“ vysvětluje Vojtěch Novotný. Lesy jsou ovšem také nebezpečným prostředím, plným dravých mravenců, parazitických vosiček a nenasytných ptáků a netopýrů, již nepřímo prospívají vegetaci, neboť býložravý hmyz napadají a drží ho tak pod kontrolou. Tyto ekologické vztahy se mohou velmi zkomplikovat, zejména v tropickém lese, kde spolu na až 500 druzích dřevin může žít 10 tisíc druhů hmyzu. Studium těchto složitých ekosystémů umožní lépe porozumět i zjednodušeným lesům u nás doma.

Výzkum navazuje na již existující Centrum pro tropickou biologii. Dále rozvine pestrý tým vědců a studentů z 12 zemí, a přispěje tak k dlouhodobému úsilí etablovat České Budějovice jako mezinárodně významné centrum ekologických studií. A jaké má nový výzkum praktické použití? „Chleba nezlevní ani o halíř, naše ambice jsou větší – chceme porozumět složitému biologickému světu, v němž žijeme, a doufáme, že naše objevy budou pro čtenáře zajímavým intelektuálním dobrodružstvím,“ dodává Vojtěch Novotný.

Kontakt:

Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., vedoucí Oddělení ekologie a ochrany přírody, Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, tel. 387775362, e-mail: novotny@entu.cas.cz

Mgr. Daniela Procházková, referentka publicity, Biologické centrum AV ČR, tel. 778468552, e-mail:daniela.prochazkova@bc.cas.cz

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×