HR Excellence in Science
Datum: 22.03.2017

Metagenomická rekonstrukce genomu virů infikujících nekultivovatelné sladkovodní aktinobakterie

Použili jsme metagenomickou sekvenaci s vysokým rozlišením pro identifikaci a popis virů infikujících sladkovodní planktonní aktinobakterie. Jeden ze studovaných fágových genomů kóduje překvapivě eukaryotický toxin, podobný toxinům bakterie způsobující choleru.

Přítomnost těchto fágů zřejmě chrání populace aktinobakterií před predátory, zejména prvoky. Infikovaná buňka představuje jakéhosi „trojského koně“ v populaci bakterií. Její pozření predátorem jej usmrtí, a tím sníží predační tlak. Tyto výsledky naznačují, že viry nemusí být vždy škodlivé pro své hostitele. 

Zobrazení virové infekce jako možného obranného mechanismu chránícího populace aktinobakterií před predátory.

 

Publikace:

Ghai R., Mehrshad M., Mizuno C.M. & Rodiguez-Valera F. (2017) Metagenomic recovery of phage genomes of uncultured freshwater actinobacteria. ISME Journal 11, 304–308. DOI: 10.1038/ismej.2016.110, [IF2016=9,664]

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×