HR Excellence in Science
Datum: 01.02.2017

Příprava a využití magneticky modifikované bakteriální celulosy

Bakteriální celulosa produkovaná bakterií Komagataeibacter sucrofermentans byla magneticky modifikována magnetickou kapalinou stabilizovanou kyselinou chloristou. Magnetická bakteriální celulosa (MBC) byla použita jako nosič pro imobilizaci afinitních ligandů, enzymů a buněk. MBC s imobilizovaným ftalocyaninem mědi byl účinný sorbent pro odstranění krystalové violeti. Modelové biokatalyzátory (hovězí trypsin a buňky Saccharomyces cerevisiae) byly na MBC imobilizovány několika postupy. 

 

Na obrázku: A – optická mikroskopie částic magnetické bakteriální celulosy (MBC); B – snímek nativní bakteriální celulózsy pořízený pomocí skenovací elektronové mikroskopie; C – MBC pokrytá nanočásticemi oxidů železa a jejich agregáty po modifikaci magnetickou kapalinou.

 

Citace:

Baldíková E., Pospíšková K., Ladakis D., Kookos I.K., Koutinas A.A., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) Magnetically modified bacterial cellulose: a promising carrier for immobilization of affinity ligands, enzymes, and cells. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71: 214–221. ISSN 0928-4931. [IF2016=4,164]

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×