HR Excellence in Science
Datum: 15.06.2018

Předvídání dopadů změny klimatu na rybí populace

Změna klimatu je dnes jednou z největších hrozeb pro biodiverzitu, která ovlivňuje mnoho aspektů života organismů, oblasti jejich výskytu a ekologické vztahy a interakce. I přes závažnost těchto jevů je však počet studií, které zkoumají účinky změny klimatu na populaci ryb, stále vzácný. Většina dosud provedených studií se týkala komerčně využívaných druhů ryb, zatímco druhy s malou velikostí jsou z vesměs opomíjeny, přestože představují rozhodující článek v potravních sítích vodních ekosystémů.

Naše studie simulovala účinky změny klimatu na pobřežní hlaváčovitou rybu Pomatoschistus microps. Vytvořili jsme etapně strukturovaný model, který sledoval informace o mnoha biologických a ekologických parametrech druhových znaků.

S využitím předpovědí změny teplot a srážek Mezivládního panelu o změně klimatu (Intergovernamental Panel on Climate Change) jsme prokázali, že populace hlaváčů bude s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti ubývat a bude významně ovlivněna extrémními klimatickými jevy, jako jsou sucha a záplavy.

Více informací v publikaci:  Souza A.T., Ilarri M.I., Timteo S., Marques J.C., Martins I. (2018) Assessing the effects of temperature and salinity oscillations on a key mesopredator fish from European coastal systems. Science of the Total Environment 640-641, 1332-1345 DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.05.3480048-9697.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×