HR Excellence in Science
Datum: 14.01.2021

Odpověď mikrobiálního společenstva na přídavky vybraných léčiv v zemědělských půdách: studie o rolích půdy, přídavků a času pomocí mikrokosmů

Účinky léčiv a jejich směsi na mikroorganismy byly studovány v 7 typech půd. Pomocí bazální respirace a fosfolipidových mastných kyselin byl zjištěn stimulační účinek sulfamethoxazolu a inhibiční účinky irbesartanu, citalopramu a směsi léčiv na mikrobiální aktivitu a biomasu v méně kvalitních půdách. Reakce mikrobů byly závislé na typu půdy, chemické látce a čase, což podtrhuje význam těchto parametrů pro hodnocení odolnosti mikrobiálních komunit vůči mikropolutantům při hospodaření s půdou.

Koncepční schéma integrativního hodnocení interakce vlivů půdy léčiva a času na podporu mikrobiální odolnosti a stanovení nezbytných kroků ke zmírnění těchto vlivů.

Na základě naší metody a získaných výsledků bylo navrženo koncepční schéma pro stanovení odpovědí mikrobiálních společenstev za různých expozičních podmínek, což může pomoci objasnit účinek jednotlivých ošetření na mikrobiální aktivitu, velikost komunity a strukturu v různých půdách. Navrhované schéma zohledňuje odolnost půdních mikrobiálních společenstev vůči mikropolutantům v rámci dlouhodobého obhospodařování půdy.

 

Publikace (bibliografický údaj):

Frkova, Z., Vystavna, Y., Koubová, A., Kotas, P., Grabicová, K., Grabic, R., Kodešová, R. & Chroňáková, A. (2020). Microbial responses to selected pharmaceuticals in agricultural soils: Microcosm study on the roles of soil, treatment and time. Soil Biology and Biochemistry, 149, 107924. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107924

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×