HR Excellence in Science
Datum: 14.01.2021

Mořští mikrobi fungují jako účinní recyklátoři odpadu

Zcela nedávno byly v oceánu objeveny malé jednobuněčné organismy - thaumarchaea. Velikost jejich populace byla odhadnuta zhruba na sto kvadriliard buněk, což z nich činí jedny z nejpočetnějších organizmů žijících na Zemi. Mezinárodní  tým vědců společně odhadl, že tito mořští rozkladači recyklují přibližně 5 % uhlíku a fosforu uloženého v mořských řasách a ročně tak do oceánu uvolňují obrovská množství, terragramy (miliardy kilogramů), rozpuštěné organické hmoty. 

Archaeon Nitrosopumilus maritimus

Snímek Nitrosopumilus maritimus z elektronového mikroskopu (měřítko = 200 mikrometrů).

 

Biogeochemické role N. maritimus

Schéma role organismu N. maritimus v oceánských biogeochemických cyklech uhlíku (červená), dusíku (zelená) a fosforu (žlutá).  N. maritimus je početným zástupcem v mikrobiální biomase oceánu a je známo, že se účastní klíčových toků globálních cyklů uhlíku a dusíku (bílé šipky). Žluté šipky představují neznámé toky fosforu, které byly cílem studie.

 

Publikace (bibliografický údaj):

Meador, T.B., et al. 2020. Science Advances, 6: eaba1799

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×