HR Excellence in Science
Datum: 03.02.2022

Ukládání uhlíku ve spojení s fyzikálními a chemickými parametry půd vysoké Arktidy

Arktické půdy jsou důležitým zásobníkem půdního organického uhlíku (POC). Jeho obsah zde pozitivně koreluje s obsahem rozpuštěného organického uhlíku a dusíku, což naznačuje přínos těchto forem živin pro stabilizaci POC prostřednictvím zvýšené tvorby agregátů již v počátečních fázích vývoje půdy. Ukládání uhlíku v arktických půdách odpovídá nejen celkovému obsahu POC, ale také stabilizačním mechanismům v jednotlivých půdních frakcích.

Spolupracující subjekt: Centrum polární ekologie, PřF JU; Výzkumná infrastruktura SOWA, BC AV ČR; Botanický ústav AV ČR

Publikace: Jílková V., Devetter M., Bryndová M., Hájek T., Kotas P., Luláková P., Meador T.B., Navrátilová D., Saccone P., Macek P., 2021 - Carbon sequestration related to soil physical and chemical properties in the high Arctic. Global Biogeochemical Cycles 35 (9), Article number e2020GB006877. DOI: 10.1029/2020GB006877

 

 

Rozmístění výzkumných ploch a jejich vymezení pomocí fyzikálních a chemických půdních parametrů

 

Výzkumné plochy na souostroví Svalbard (Špicberky) se v závislosti na délce vývoje půd liší nejen rostlinným pokryvem, ale i obsahem vody a obsahem celkových a dostupných živin v půdě.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×